Comunicat de presă – Desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor PRACTeam

Comunicat de presă – Desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor PRACTeam

Ȋn perioada iunie – iulie 2011în urma activităţii de repartizare a studenţilor la unităţile de practică, repartizare care s-a realizat ţinând cont de rezultatelor evaluării aptitudinale, a Rapoartelor de potrivire cu posturile din domeniul specializării de licenţă sau de masterat a studenţilor economişti cooptaţi în proiectul PRACTeam, se va desfăşura activitatea de practică în cadrul celor 163 organizaţii gazdă cu care au fost încheiate Acorduri de parteneriat în cele trei judeţe Bihor, Timiş şi Suceava.

 Periada de desfăşurare a stagiilor de practică pentru fiecare universitate parteneră este:

  • 4 – 22 iulie 2011 – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;
  • 4 – 22 iulie 2011 – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor;
  • 16 mai – 5 iunie 2011 – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

La stagiul de practică organizat în cadrul proiectului PRACTeamparticipă un număr toatal de 801 studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ din care: 534 Studenţi  ciclul I – nivel licenţă şi 267 Studenţi  ciclul II – nivel masterat, studenţi selectaţi ca grupuri ţintă în cadrul proiectului PRACTeam din cele trei universităţi partenereUniversitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice; Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Descarcă și citește comunicatul de presă complet  – Desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor PRACTeam