Proiecte implementate de Facultatea de Ştiinţe Economice în calitate de Beneficiar

Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un nou model de Şcoală antreprenorială pentru femei

[box]

Acronim: AntrES

Proiect cofinanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;

Contract: POSDRU/9/3.1/S/5

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Parteneri:

 • Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES);
 • Universitatea de Vest Timişoara;
 • Universitatea „Aurel Vlaicu „ Arad;
 • Universitatea de Nord din Baia Mare;
 • Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa;
 • Fundaţia „Academia Comercială” din Satu Mare;
 • Societatea Ştiinţifică de Management din România – SSMAR.

Manager de proiect: prof.univ.dr. Anca Dodescu;

Valoare proiect: 12.009.942 lei

Perioada de implementare: 05.01. 2009 – 05.01.2011

Logo proiect:

Site: www.antres.ro [/box]

Centru pentru Formare şi Perfecţionare în Domeniul Managementului Resurselor Umane

[box]Acronim: CFP – MRU

Programul Phare 2006/018-147. 04.02, Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă;

Contract: Phare 2006/018-147. 04.02.02.01.605,

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Parteneri:

 • Societatea Ştiinţifică de Management din România (SSMAR);
 • Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER) – Filiala Bihor.

Manager de proiect: conf. univ. dr. Maria Madela Abrudan

Perioada de implementare: 02.12. 2008 – 30. 11. 2009,

Valoarea proiectului: 110 494 Euro,

Logo: 

Site proiect: http: //cfp-mru.steconomiceuoradea.ro

[/box]

Dezvoltarea şi promovarea integrată de pachete turistice tematice comune în Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar

[box]

Contract PHARE CBC 2006/018-446.01.01.01.01.15;

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Parteneri:

 • Consiliul Judeţean Bihor, Autoguvernarea judeţului Hajdu-Bihar;
 • Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Bihor;
 • Asociaţia Generală a Economiştilor din România – filiala Bihor;
 • Fundaţia Euroregiunii Bihor – Hajdu-Bihar (asociat).

Manager de proiect: prof.univ.dr. Elena Botezat

Perioada de implementare: 16.08.2008 – 16.08.2009

Valoarea proiectului: 85.841,60 Euro;

Site proiect: http: //steconomice.uoradea.ro/turism-bihor-hajdubihar/

[/box]

Sprijinirea integrării IMM-urilor cu activitate de export – import din judeţul Bihor în cadrul pieţei unice europene prin dezvoltarea unor servicii de afaceri transfrontaliere

[box]

Finanţat prin Programul România-Ungaria PHARE CBC 2005;

Contract: RO-2005/017-536.01.01.01.20;

Beneficiar: Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea

Parteneri:

 • Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Oradea, Bihor;
 • Camera de Comerţ şi Industrie Hajdú-Bihar;
 • Universitatea din Debrecen – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
 • Fundaţia Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar;
 • Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România.

Manager de proiect: prof. univ. dr. Anca Dodescu

Valoarea proiectului: 159 000 Euro;

Perioada de implementare: 1.09.2007 – 30.11.2008.

Site proiect: http: //www.csat-oradea.ro/

[/box]

eWork – Today – program de instruire în vederea adaptării / orientării forţei de muncă active la cerinţele societăţii informaţionale

[box]

Programul PHARE 2005, Măsuri active de ocupare;

Acronim: eWork-today

Contract PHARE 2005 / 017-553-04.02.01.01.612,

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice,

Parteneri: S.C CG&GC Oradea.

Manager de proiect: prof. univ. dr. Anca Dodescu

Perioada de derulare: 03.01.2008 – 31.12.2008,

Valoarea proiectului: 118.080 EURO

Logo proiect:

Site proiect: www.ework-today.ro

[/box]

International Trade and Trade Policy in EU

[box]

Jean Monnet European Module

Proiect finanţat prin Programul Socrates-Erasmus, Jean Monnet Project al Comisiei Europene;

Contract: Agreement 2005-2183 / 001-001JMO JMO, 2005 -2008;

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Manager proiect: prof. univ. dr. Berinde Mihai;

Valoarea proiectului: 15.000 Euro;

Perioada de implementare: 2005 – 2008.

[/box]

European Economic Integration

[box]

Jean Monnet European Module

Proiect finanţat prin Programul Socrates-Erasmus, Jean Monnet Project al Comisiei Europene;

Contract: Agreement 2004-3205 / 001-001JMO JMO, 2004 -2007;

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Director de proiect: prof. univ. dr. Anca Dodescu;

Valoarea proiectului: 15.000 Euro;

Perioada de implementare: 2004 – 2007.

[/box]

Vocabulaires spécifiques et usages linguistiques dans les domaines économique, administratif et juridique: un outil de travail essentiel pour la communication dans la perspective de l’intégration de la Roumanie dans les structures officielles européennes

[box]

Proiect finanţat prin programul Leonardo da Vinci al Comisiei Europene;

Contract: JORO/2004/93184, 2004-2005;

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Parteneri: Universitatea din Alicante; Consorcio Hotel Escuela de Baeza La Laguna, Spania; Programme d’action communautaire en matiere de formation professionnelle, Deuxieme Phase 2000-2006;

Director de proiect: lect. univ. dr. Felicia Constantin;

Valoarea proiectului: 22.500 Euro;

Perioada de implementare: 2004 – 2005.

[/box]