Proiecte în curs de implementare de Universitatea din Oradea în care cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice sunt membrii în echipa de proiect

Cercetare comparativă privind managementul cunoaşterii în instituţiile româneşti de educaţie inginerească

[box]

Proiect finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică; Programul Parteneriate în domeniile prioritare;

Acronim: UNIKM

Contract: 92074/2008

Beneficiar: Universitatea din Oradea

Parteneri:

  • Universitatea „Politehnica” din Timişoara
  • Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
  • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  • Institutul Român de Cercetări Economico – Sociale şi Sondaje – IRECSON S.R.L.

Valoare proiect: 2.000.000 lei,

Web: http://imtuoradea.ro/unikm/obiective.html

Perioada de implementare: octombrie 2008- octombrie 2011; [/box]

SIRLC – Sistem informaţional pentru o reţea logistică colaborativă dedicată IMM-urilor situate de-a lungul tronsonului român a drumului european E60

[box]

Contract: PNCDI2 NR.71-075/18.09.2007;

Beneficiar: Universitatea din Oradea;

Parteneri:

  • SC ISROM IMPEX SRL;
  • SC ICTCM SA – Institutul de cercetare şi proiectare tehnologică pentru construcţia de maşini;
  • SC IPA SA – Sucursala CIFFAT Cluj;
  • Universitatea Politehnică din Bucureşti, Centrul de cercetări şi expertizări eco-metalurgice.

Valoare proiect: 417.000 lei.

Web: http://imt.uoradea.ro/cercetare/SIRLC/index.htm [/box]