Proiecte în curs de implementare de Facultatea de Ştiinţe Economice în calitate de Partener

Formarea profesională specializată şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor şi managerilor din IMM-urile din RD V VEST şi RD VI NORD-VEST

[box]

Proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 3 „Corelarea adaptării lucrătorilor şi a întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie 3.2 „ Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”; Contract: POSDRU/81/3.2/S/59730;

Beneficiar: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş;

Parteneri:

 • Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor;
 • Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;
 • SIVECO România SA, Bucureşti;

Responsabil proiect Universitatea din Oradea: prof. univ. dr. Anca Dodescu;

Valoarea totală a proiectului: 5.329.685 lei;

Perioada de implementare: 01.01.2011 – 31.12.2012.

Logo proiect: 

[/box]

Flexibilitate şi performanţă prin management

[box]

Acronim: PERFORMER

Proiect cofinanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Contract: POSDRU/81/3.2/S/57620, ID: 57620;

Beneficiar: Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea afacerilor;

Partener: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Valoarea proiectului: 2.137.229 lei;

Perioada de implementare: 02.12.2010 – 31.01.2012;

Logo proiect: 

Site proiect: http: //s132.central.ucv.ro/performer/

[/box]

Înfiinţarea unor programe de cercetare – dezvoltare în domeniul managementului administraţiei publice în instituţiile de învăţământ superior economic din judeţele Hajdú-Bihar şi Bihor

[box]

Acronim: ORGREF

Contract: HURO/0901/277/2.2.2

Beneficiar: Universitatea din Debrecen, Ungaria.

Parteneri: Universitatea din Oradea – Facultatea de Științe Economice, România

Manager proiect din partea Universităţii din Oradea: conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan

Valoare proiect aferent partenerului: 32 280 EUR

Perioada de implementare: 01/03/2011 – 28/02/2012

[/box]

Elaborarea şi implementarea unei metodologii inovative de analiză şi evaluare a caracteristicilor şi performanţelor managementului intreprenorial din Romania

[box]

Acronim: PERFORMAN

Finanţat de CNMP prin Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare; Nr. înregistrare: 4187; Domeniul 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă, Direcţia de cercetare 9.1 Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare antreprenorială pentru competitivitate organizaţională; Contract: 92-124/01.10.2008;

Beneficiar: Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR;

Parteneri:

 • Academia de Studii Economice – Bucureşti;
 • S.C. IPA S.A.;
 • Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • Universitatea din Oradea, Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă – CCCDD;

Perioada de implementare: 01.10.2008 – 31.08.2011.

Site: http: //www.smeprojects.ro/

[/box]

Cercetări multidisciplinare privind proiectarea tehnologiilor inovaţionale şi managementul sistemelor financiare cu ajutorul sintezei structurale şi funcţionale avansate

[box]

Acronim: SSFA;

Finanţat de CNMP prin Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare; Nr. înregistrare: 2886; Domeniul 9 – Cercetare socio-economică şi umanistă, Direcţia de cercetare 9.1 Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare antreprenorială pentru competitivitate organizaţională, Tematica de cercetare 9.1.11. Inovare şi competitivitate prin transferul internaţional de know–how managerial;

Perioada de derulare a proiectului: 01.10.2008-30.09.2011;

Beneficiar: Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava;

Parteneri:

 • Academia de Studii Economice – Bucureşti;
 • Universitatea de Vest Timişoara;
 • Universitatea din Oradea, Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă – CCCDD;
 • Fundaţia „Corona” Iaşi;

Site proiect: http: //www.ssfa.usv.ro/

[/box]

Cercetări privind demersurile comunicaţionale de marketing ale IMM-urilor, în vederea oferirii unor soluţii inovative pentru creşterea competitivităţii, în contextul politicilor de dezvoltare durabilă la nivel european

[box]

Acronim: COMINOVATIV

Proiect finanţat în cadrul programului “Parteneriate in Domeniile Prioritare ” 2008;

Beneficiar: Academia de Studii Economice Bucureşti;

Parteneri:

 • S.C. Institutul pentru Tehnică de Calcul SA;
 • Universitatea „Al. Ioan Cuza”, Iaşi – Universitatea din Oradea.

Valoarea proiectului: 2.000.000 lei;

Perioada de implementare: octombrie 2008 – octombrie 2011;

Site proiect: www.cominovativ.ro

[/box]

 

www.cominovativ.ro