Proiecte în curs de implementare de Facultatea de Ştiinţe Economice în calitate de Beneficiar

Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri

[box] Acronim: PRACTeam

Proiect cofinanţat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;

Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, ID: 64150,

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Parteneri:

 • Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
 • Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Manager de proiect: prof.univ.dr. Anca Dodescu

Valoare: 19.830.198.00 lei;

Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09. 2013.

Logo proiect: 

Site proiect: www.practeam.ro

[/box]


Studiu privind stabilirea şi valorificarea avantajelor competitive ale firmelor româneşti cu activitate de comerţ exterior, în vederea maximizării efectelor pozitive ale aderării României la UE

[box]

Acronim: SVACEX

Finanţat de CNMP prin Programul 4 – Parteneriate în domeniile prioritare Contract: 92-127/2008

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Centrul de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă – CCCDD;

Parteneri:

 • Partener 1 (P1) – Academia de Studii Economice Bucureşti, Catedra de Relaţii Economice Internaţionale;
 • Partener 2 (P2) – Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română;
 • Partener 3 (P3) – Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine;

Manager de proiect: conf. univ. dr. Adriana Giurgiu

Valoare: 2.000.000,00 lei

Perioada de implementare: 01.10.2008 – 30.09.2011.

Logo proiect: SVACEX

Site proiect: http: //svacex.steconomiceuoradea.ro/

[/box]

Programul de cercetare transfrontalieră – Indicatorii de performanţă a agenţilor economici din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar

[box]

Acronim: PERINPRO.ROHU

Axa prioritara 2 Întărirea coeziunii economice şi sociale a zonei de frontieră; Domeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare; Acţiunea 2.2.3. Cooperarea între sectoarele implicate în cercetare – dezvoltare Contract: HURO/0901/204/2.2.3

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice,

Partener: Universitatea din Debrecen

Manager de proiect: conf. univ. dr. Daniela Zăpodeanu.

Valoarea proiectului: 45.402,16 Euro;

Perioada de implementare: 01.12.2010-30.11.2011;

Click aici pentru mai multe detalii

[/box]

Cooperarea transfrontalieră pentru dezvoltarea regională durabilă prin instruirea în comun a cercetătorilor în dinamica neliniară

 

[box]

Acronim: LINDIN

Axa prioritara 2 Întărirea coeziunii economice şi sociale a zonei de frontieră Domeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, Acţiunea 2.2.3. Cooperarea între sectoarele implicate în cercetare – dezvoltare Contract: HURO/0901/206/2.2.3

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Partener: Universitatea din Debrecen;

Manager de proiect: conf. univ. dr. Marcel Boloş;

Valoarea proiectului: 48.925,6 Euro;

Perioada de implementare: 01.12.2010-30.11.2011.

[/box]

 

Jean Monnet European Module: EU Sustainable Economic Development and Competitiveness

[box]

Finanţat de Comisia Europeană, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA), prin JEAN MONNET PROGRAMME under the Lifelong Learning Programme (LLP 2007-2013);

Nr. de referinţă al proiectului: 141564-LLP-1-2008-1-RO-AJM-MO;

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Manager proiect: conf. univ. dr. Adriana Giurgiu;

Perioada de implementare: 01.09.2008 – 31.08.2013;

Valoarea proiectului: 32.500,00 Euro;

Site proiect: http: //steconomice.uoradea.ro/jmp/

[/box]

 

Utilizarea distribuţiilor Levy în modelarea indicatorilor economici şi financiari ai companiilor, cu impact asupra dezvoltării regionale

[box] Acronim: LEDIRE

Utilizarea distribuţiilor Levy în modelarea indicatorilor economici şi financiari ai companiilor, cu impact asupra dezvoltării regionale

Finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013, de către Fondul European de Dezvoltare regională (FEDR)

Contract: HURO/1001/293/2.2.3   

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Parteneri:

 • Universitatea Creştină Partium
 • Camera de Comerţ şi Industrie din Debrecen

Manager de proiect: lect.univ.dr. Diana SABĂU-POPA

Valoare: 45.300 euro;

Perioada de implementare: 01.03.2012-28.02.2013.

Site proiect: http://steconomiceuoradea.ro/wp/proiect-ledire/

[/box]

 

“The research of the financial contagion phenomenon, in term of risk and stochasticity for a healthy regional economy

[box]

Acronim FICON

Programul transfrontalier de cercetare
“The research of the financial contagion phenomenon, in term of risk and stochasticity
for a healthy regional economy

Contract: HURO/1001/320/2.2.3

Beneficiar:

 • Universitatea din Oradea

Parteneri:

 • Camera de Comerţ şi Industrie din Hajdu-Bihar
 • Universitatea Creştină Partium din Oradea

Manager de proiect: Conf. univ. dr. Daniela Zăpodeanu

Valoare proiect: 44.405 euro

Perioada de implementare: 01.03.2012-28.02.2013

Site proiect:  http://steconomiceuoradea.ro/wp/proiect-ficon/

[/box]

 

[box] Rövidített elnevezés FICON

Határon átnyúló kutatási program
“The research of the financial contagion phenomenon, in term of risk and stochasticity for a healthy regional economy”

Contract: HURO/1001/320/2.2.3

Kedvezményezett:

 • Nagyváradi Egyetem

Partnerek:

 • Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Nagyváradi Partium Keresztény Egyetem

Pályázati manager: Conf. univ. dr. Daniela Zăpodeanu

A pályázat értéke: 44.405 euro

A pályázat időtartama: 2012.03.01-2013.02.28

A pályázati weboldal: 

Site proiect:  http://steconomiceuoradea.ro/wp/proiect-ficon-hu/

[/box]