Comunicat de presă referitor la publicarea Ghidului de practică al studentului PRACTeam și la repartizarea studenților pe posturi de practică

Comunicat de presă referitor la publicarea Ghidului de practică al studentului PRACTeam și la repartizarea studenților pe posturi de practică

Ghidul de practica al studentului PRACTeam, având ca element innovativ, particulariazarea activităţii de practică pentru fiecare domeniu, specializare şi post economic, se distribuite fiecărui student PRACTeam, în funcţie de ciclul de învăţâmânt şi universitatea din care face parte, si are ca scop buna pregătire a stagiului de practică, familiarizarea studenţilor cu cerinţele postului de practică şi a activităţilor care se vor desfăşura în cadrul practicii.

 

 

 

 

De asemenea, concomitent, în cele trei universităţi partenere, în cadrul activităţii de repartizarea studenţilor la unităţile de practică, a avut loc activitatea de consiliere în carieră şi transmiterea rezultatelor obţinute de către studenţii economişti la evaluare psihometrică (aptitudinală).

Activitatile sunt organizate in cadrul proiectului:

“Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – “Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;  Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150,  Manager de proiect – Prof. univ.dr.  Anca DODESCU.

Descarcă și citește comunicatul de presă complet – Publicarea Ghidului de practică a studentului PRACTeam şi repartizarea studenţilor la unităţile de practică