Comunicat de presă - Programul BNR - Zilele porților deschise pentru studenții economiști

Comunicat de presă – Programul BNR – Zilele porților deschise pentru studenții economiști

Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea a luat parte la Programul Băncii Naţionale a RomânieiZilele porţilor deschise pentru studenţii economişti 2010“, alături de alte 12 universităţi, proiect ce urmăreşte creşterea nivelului de cunoaştere şi înţelegere, în mediul academic, a rolului, funcţiilor şi implicaţiilor deciziilor BNR în economia românească.

Prima etapă a proiectului, în cadrul Universităţii din Oradea, marcată prin decernarea titlului de Doctor Honoris Causa d-lui Guvernator Mugur Isărescu, a constat în participarea studenţilor economişti la seminarii interactive conduse şi moderate de lectori din cadrul Băncii Naţionale a României pe teme legate de istoria bancară şi funcţiile băncii centrale, susţinerea unor conferinţe cu participarea membrilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, vizitarea sucursalelor BNR, lansări de carte etc.

Ȋn a doua etapă a proiectului, studenţii participanţi au elaborat o serie de lucrări ştiinţifice pe baza unei tematici stabilite, lucrări ce au fost evaluate şi selectate de către experţii Băncii Naţionale a României, cele mai bune cinci lucrări din toată ţara au fost prezentate în faza finală a proiectului, în data de 28 aprilie 2011, în cadrul SEMINARULUI – FINALĂ, la sediul BNR Bucureşti. Din partea Universităţii din Oradea s-a calificat în etapa finală masterandul HOREA CRISTIAN DORIN cu lucrarea „Modelarea interferenţei dintre ciclul electoral şi ciclul economic”, fiind apreciate atât prezentarea interactivă cât şi nivelul ştiinţific ridicat al lucrării.

Moderatorul finalei, economistul şef al Băncii Naţionale a României – d-l Valentin Lazea a evidenţiat în deschidere că Universitatea din Oradea, prin nivelul ridicat al lucrărilor transmise reprezintă o plăcută surpriză a acestei ediţii a programului, calificându-se alături de universităţi „consacrate” (Universitatea din Craiova, Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi).

Programul BNR Zilele porţilor deschise pentru studenţii economişti 2010 este parte integrantă a activităţii de comunicare externă a Băncii Naţionale a României, ce vizează promovarea unor proiecte/activităţi în domeniul educaţiei financiare care să contribuie la o mai bună înţelegere şi la o evaluare corectă a unor aspecte economice şi financiare de către publicul larg.

Prof. univ. dr. Anca DODESCU
Decan,
Facultatea de Ştiinţe Economice,
Universitatea din Oradea

Galerie foto eveniment