Institutul italo – român pentru Economia firmei şi management – „Carlo Maria Cipolla”

Institutul italo – român pentru Economia firmei şi management – „Carlo Maria Cipolla”

A fost înfiinţat, la iniţiativa unui grup de economişti, profesori universitari care îşi desfăşoară activitatea în Universitatea din Pavia, Italia şi Universitatea din Oradea, România, în cadrul Universităţii din Oradea, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, prin Hotărâre de Senat nr. 91/19.11.2007, cu scopul principal de a desfăşura proiecte comune în domeniul învăţământului, perfecţionării profesionale şi a cercetării – dezvoltării pentru favorizarea diseminării între studenţi şi tineri întreprinzători a cercetărilor în domeniul Economiei firmei şi managementului întreprinse de Carlo M. Cipolla.

Scopul Institutului italo – român pentru Economia firmei şi management – „Carlo Maria Cipolla” este desfăşurarea de proiecte comune în domeniul învăţământului, perfecţionării profesionale şi a cercetării – dezvoltării pentru favorizarea diseminării între studenţi şi tineri întreprinzători a cercetărilor în domeniul Economiei firmei şi managementului întreprinse de Carlo M. Cipolla. Acesta va permite schimbul de idei, experienţă şi crearea emulaţiei pentru desfăşurarea unor proiecte comune între studenţi, cercetători, întreprinzători din România şi Italia.

Noutăţi:

Ȋn curs de apariţie Prof. Egidio Rangone (coordonator) – „Lo spirito dell La direzione di una grande orchestra” („Spiritul economiei. Dirijarea unei mari orchestre”), Pavia University Press, Edizione dell Universita degli Studi di Pavia, Italia, 2011; http://www.dispenseonline.net/I-libri-in-arrivo/e-c-rangone-lo-spirito-delleconomia-la-direzione-di-una-grande-orchestra.html

Detalii despre Institutul italo – român pentru Economia firmei şi management – „Carlo Maria Cipolla”: http://icmc.steconomiceuoradea.ro/