Oportunități oferite

Cea de-a treia ediţie a Şcolii de vară AFER găzduită de Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, şi-a propus să ofere participanţilor oportunitatea:

  • de a-şi îmbogăţi cunoştinţele cu privire la dezideratele competitivităţii şi dezvoltării durabile la nivel naţional şi regional în contextul celor mai recente politici  practici ale Uniunii Europene;
  • de a înţelege cadrul general al proiectelor cu finanţare europeană în România;
  • de a-şi forma abilităţile şi deprinderile necesare pentru elaborarea unei fişe de proiect şi atragerea fondurilor structurale;
  • de a-şi dezvolta perspectivele atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic prin participarea la prelegeri, prezentări de proiecte, cazuri de succes, bune practici, dezbateri cu experţi cheie din mediul academic, respectiv din partea Consiliului Concurenţei, Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea, Serviciului Programe, Prognoze, Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană din cadrul Consiliului Judeţean Bihor.