Rezultatele Şcolii de vară “Managementul destinaţiei turistice”- Ediţia I-a, 5-9 iulie 2007

În urma derulării cursurilor, a vizitelor de lucru şi a muncii desfăşurate pe grupe în cadrul atelierelor  de lucru a fost realizată Analiza – diagnostic a pieţei turistice bihorene şi au fost identificate posibilităţile de dezvoltare a acesteia.