Ȋntâlnire cu îndrumătorii de an / tutori ID şi responsabili studenţi Zi, ID, şefi de grupă - joi, 14 aprilie 2011, ora 11.00, sala F005

Ȋntâlnire cu îndrumătorii de an / tutori ID şi responsabili studenţi Zi, ID, şefi de grupă – joi, 14 aprilie 2011, ora 11.00, sala F005

Ȋntâlnire cu îndrumătorii de an / tutori ID şi responsabili studenţi Zi, ID, şefi de grupă cu d-na Decan – prof. univ. dr. Anca Dodescu, va avea loc joi, 14 aprilie 2011, ora 11.00, sala F005.

Prezenţi la şedinţă:

Membrii Birou Consiliu:

  • Prof.univ.dr. Anca Dodescu – Decan;
  • Prof.univ.dr. Elena Botezat – Prodecan;
  • Prof.univ.dr. Alina Bădulescu – Prodecan;
  • Conf. univ. dr. Ioana Pop Cohuţ – Secretar ştiinţific;

Invitaţi:

  • conf. univ. dr. Ioana Meşter – responsabil ID la nivel de FSE;
  • conf. univ. dr. Olimpia Ban – şef de catedră Catedra de Economie;

Secretar şef: ec.: Daniela Remeş;

Administrator facultate: asist. univ. ec. Adrian Nicula;

Laborant: ec. Cătălin Zmole;

Secretar: Monica Vancea.