Actele necesare pentru dosarul de bursă socială - semestrul II 2010/2011

Actele necesare pentru dosarul de bursă socială – semestrul II 2010/2011

  • adeverinţă de salar – brut şi net pe lunile decembrie, ianuarie, februarie
  • cupoane de pensie – pe lunile decembrie, ianuarie, februarie
  • adeverinţă cu veniturile agricole
  • ancheta socială de la primărie (pentru studenţii din mediul rural)
  • declaraţia părinţilor în faţa notarului că nu au alte venituri (firme,dividende).
  • sentinţa de divorţ (daca este cazul)
  • adeverinţă de elev sau student de la fraţi sau surori
  • copie după certificatul de naştere (pentru frati prescolari)
  • copie după certificat de deces (daca este cazul)
  • venitul pe membru de familie – 600 RON

Dosarele se vor depune în perioada 09.03.2011 – 11.03.2011 în sala F202, între orele 12.00 – 14.00.