Admitere master 2023

Admitere master septembrie:

Rezultate FINALE admitere MASTER septembrie 2023

Rezultate provizorii admitere MASTER septembrie 2023

Numărul de legitimație se găsește pe chitanța de achitare a taxei de înscriere, iar pentru candidații înscriși on-line în e-mail-ul de confirmare.

Eventualele contestații se vor depune în data de 19 septembrie 2023, între orele 900-1500 (dacă este cazul) în sala F203 (clădirea F, Facultatea de Științe Economice), împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON).

 

CONFIRMAREA ocupării locului de către candidații declarați admiși: PERIOADA 20-21 SEPTEMBRIE 2023 în sala F003 (clădirea F, parter, Facultatea de Științe Economice)

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  • Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) și depunerea chitanței/ordinului de plată (în original) în sala F003 (clădirea F, parter, Facultatea de Științe Economice)
  • Plata taxei de școlarizare – tranșa I: pentru studenții admiși la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 lei; pentru studenții admiși la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba engleză: 1200 lei, și depunerea chitanței/ordinului de plată (în original) în sala F003; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de școlarizare pentru candidații declarați admiși/studenții care achită integral taxa anuală de școlarizare până în data de 15 octombrie 2023;
  • Candidații înscriși online vor depune documentele de studii în original la confirmarea locului;
  • Detalii despre modalitățile de plată a taxelor veți găsi aici.

22 septembrie 2023 – Afișarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidații declarați „admis” în urma concursului de admitere.

Contact: tel: 0259408263 sau 0259408276


Admitere master iulie:

Rezultate finale admitere master sesiunea iulie 2023

Numărul de legitimație se găsește pe chitanța de achitare a taxei de înscriere, iar pentru candidații înscriși on-line în e-mail-ul de confirmare.

Eventualele contestații se vor depune în data de 25 iulie 2023, între orele 900-1500 (dacă este cazul) în sala E008 (clădirea E, Facultatea de Științe Economice, parte), împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON).

Rezultate provizorii admitere master iulie 2023

CONFIRMAREA ocupării locului de către candidații declarați admiși: PERIOADA 26 – 28 IULIE 2023

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  • Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) și depunerea chitanței/ordinului de plată (în original) în sala E008 (clădirea E, parter, Facultatea de Științe Economice)
  • Plata taxei de școlarizare – tranșa I: pentru studenții admiși la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 lei; pentru studenții admiși la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză): 1200 lei, și depunerea chitanței/ordinului de plată (în original) în sala E008; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de școlarizare pentru candidații declarați admiși/studenții care achită integral taxa anuală de școlarizare până în data de 15 octombrie 2023;
  • Completarea și semnarea Contractului de studii universitare în sala E008 (clădirea E, parter, Facultatea de Științe Economice);
  • Detalii despre modalitățile de plată a taxelor veți găsi aici.

31 iulie 2023 – Afișarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidații declarați „admis” în urma concursului de admitere

Contact: tel: 0259408263 sau 0259408276