Sesiunea speciala de restante 21-22 septembrie 2022

Sesiunea speciala de restante 21-22 septembrie 2022

Sesiune specială de restanțe pe bază de cerere pentru studenții FSE (IF, ID ȘI MASTER) 21-22 septembrie 2022

Dragi studenți,

Având in vedere:

    –      Art. 36 din Regulamentul ECTS 2021-2022

    –      Art. 1 și 2 din Anexa 37 – HS nr. 16/25.03.2021;

    –   Imposibilitatea ca studenții neintegraliști din anul 3 MN și 3 CIG ID, anul II master: REE, BA și EAATIO să opteze pentru prelungire de studii;

    –   Existența unui număr mare de restanțieri în an terminal;

    –   Existența unor restanțieri din anii 1 și 2 de studii care nu au acumulat numărul minim de credite pentru a promova în an superior,

a fost aprobată organizarea unei sesiuni speciale de restanțe, PE BAZĂ DE CERERE, pentru studenții FSE.

Sesiunea specială se va organiza în perioada 21-22 septembrie 2022, pe bază de cerere.

Cererile se depun la secretariatul FSE până în data de 20.09.2022, ora 14 (nu se preiau cereri online).

Dacă aveți nelămuriri în privința situației școlare, vă rugăm să vă adresați doamnelor secretare:

  • D-na Florentina URSSecretar șef – Învățământ la distanță toate specializările, furs@uoradea.ro
  • D-na Otilia TOMESCU – specializările AI, AIE, CIG, FB, AAIIMM, REE, MIBA , CAGA, FBA, otomescu@uoradea.ro
  • D-na Natalia BOT – specializările ECTS, AAE, MN, MK, EAATIO, AAR, MBA, MO, MAM, MCA, nbot@uoradea.ro