Anunț reînscriere / reînmatriculare / mobilitate / reluare studii / întrerupere studii 2022

Anunț reînscriere / reînmatriculare / mobilitate / reluare studii / întrerupere studii 2022

În conformitate cu:

  • Regulamentul privind activitatea Profesională a studenților în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) valabil începând cu anul univ. 2022-2023 (Anexa 34, H.S. 34/23.06.2022)
  • Procedura operațională privind monitorizarea mobilității academice a studenților
  1. pentru solicitările de menținere/obținere a statutului de student al Universității din Oradea, începând cu anul univ. 2022-2023, prin:
  2. reînscriere în an terminal, în regim cu taxă de disciplină (studenții care nu solicită reînscrierea vor fi exmatriculați);
  3. reînscriere în același an de studii, în regim cu taxă de școlarizare;
  4. reînmatriculare (la același program de studii);
  5. reluare studii (după întrerupere studii);
  6. mobilitate definitivă la Universitatea din Oradea.

Solicitanții vor depune cererile la Secretariatul FSE, Clădirea E, Sala F203 până marți, 27 septembrie 2022, ora 14.00.

  1. B) pentru solicitările de întrerupere studii, începând cu anul univ. 2022-2023:

Solicitanții vor depune cererile la Secretariatul FSE, Clădirea E, Sala F203 până joi, 29 septembrie 2022, ora 14.00.

Pentru evitarea aglomerării, vă recomandăm să folosiți formularul de programare online disponibil AICI.