LISTE FINALE STUDENȚI BENEFICIARI DE BURSE SEMESTRUL AL II-LEA A.U. 2020-2021

LISTE FINALE STUDENȚI BENEFICIARI DE BURSE SEMESTRUL AL II-LEA A.U. 2020-2021

Dragi studenți,

au fost afișate listele finale cuprinzând studenții beneficiari de bursă pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021, după cum urmează:

  1. Beneficiari bursă specială
  2. Beneficiari bursă de performanță
  3. Beneficiari bursă de merit
  4. Beneficiari bursă socială și bursă socială ocazională

Listele sunt afișate pe bază de Număr matricol, conform reglementărilor legate de protecția datelor personale. Numărul matricol se regăsește în Carnetul de student. Studenții se pot adresa prin email la adresa furs@uoradea.ro pentru dificultăți în identificarea numărului matricol.

Pentru alimentarea cardului, studenții care NU au mai beneficiat de bursă vor transmite, la adresa de email steconomice@uoradea.ro, extrasul de cont/ codul IBAN. Este obligatoriu formularul oficial de la bancă (scanat). TOŢI STUDENŢII BURSIERI trebuie SĂ DEȚINĂ UN CONT la una din următoarele bănci: BCR, BRD, BANCPOST, BANCA TRANSILVANIA, RAIFFEISEN BANK, PIRAEUS BANK. Contul trebuie să fie pe numele titularului de bursă. În e-mail se vor preciza numele, anul și specializarea beneficiarului de bursă.

Liste finale BURSE sem II