Lista provizorie cu beneficiarii de bursa pentru semestrul al II-lea

Lista provizorie cu beneficiarii de bursa pentru semestrul al II-lea

LISTE PROVIZORII STUDENȚI BENEFICIARI DE BURSE SEMESTRUL AL II-LEA A.U. 2020-2021

Dragi studenți,

au fost afișate listele provizorii cuprinzând studenții beneficiari de bursă pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2020-2021, după cum urmează:

  1. Beneficiari bursă specială
  2. Beneficiari bursă de performanță
  3. Beneficiari bursă de merit
  4. Beneficiari bursă socială și bursă socială ocazională

Listele sunt afișate pe bază de Număr matricol, conform reglementărilor legate de protecția datelor personale. Numărul matricol se regăsește în Carnetul de student. Studenții se pot adresa prin email la adresa furs@uoradea.ro pentru dificultăți în identificarea numărului matricol.

Perioada de depunere contestații este 22.04-23.04.2021, ora 15. Contestațiile se depun la Secretariatul FSE – Clădirea V1.

Liste provizorii BURSE sem II