ANUNT DEPUNERE DOSARE BURSA DE PERFORMANTA OCAZIONALA

ANUNT DEPUNERE DOSARE BURSA DE PERFORMANTA OCAZIONALA

ANUNȚ DEPUNERE DOSARE BURSĂ DE PERFORMANȚĂ OCAZIONALĂ

PERIOADA DEPUNERE DOSAR 22.04.2021 – 14.05.2021

 Studenții Facultății de Științe Economice  sunt invitați să își  depună dosarele pentru acordarea BURSEI OCAZIONALE DE PERFORMANȚĂ  la Secretariat -Clădirea V1, în perioada 22.04.2021 – 14.05.2021, dacă sunt eligibili, conform prevederilor din Metodologia Facultății de Științe Economice de acordare a burselor.

Pentru depunerea dosarelor, studenții trebuie să:

  1. Întocmească dosarul de bursă, care să cuprindă TOATE documentele necesare.
  2. Pe bază de programare ONLINE, să depună dosarul la Secretariatul Facultății de Științe Economice.

Dosarul trebuie să cuprindă:

  1. Cerere de acordare a bursei – Anexa 4, model atasat.
  2. Dovezi în copie ale performanțelor obținute în urma participării la activități științifice/ activități extra curriculare/activități de voluntariat

Extras din Metodologia FSE de acordare a burselor:

Art.2. UO, prin CAB, acordă din fonduri proprii următoarele tipuri de burse:

  • burse de performanță ocazională– dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 2 criterii:
  1. studentul/a FSE a obținut media minim 9.00, în cazul studenților de la ciclul licență, respectiv minim 9,50 în cazul studenților de la ciclul master în semestrul precedent
  2. studentul/a FSE a obţinut performanţe la activitățile ştiinţifice, activităţi extracurriculare și de voluntariat, cu reprezentativitate instituțională, în semestrul precedent, punctajele acordate fiecărei din activitățile amintite anterior fiind prevăzute în Anexa nr. 6

Studenții pot depune cerere pentru bursa ocazională de performanță pentru semestrul I a.u.2020-2021 sau semestrul II a.u.2020-2021, documentele fiind completate ținând cont de semestrul pentru care se depune dosarul.

Facultatii de Stiinte Economice i-au fost repartizate 2 burse de performanta ocazionala pentru semestrul I a.u.2020-2021 si 2 burse de performanta ocazionala pentru semestrul II a.u.2020-2021.

Valoarea bursei de performanță ocazională este 450 lei și se acordă o dată pe semestru.