ANUNȚ BURSĂ DE PERFORMANŢĂ OCAZIONALĂ

ANUNȚ BURSĂ DE PERFORMANŢĂ OCAZIONALĂ

 

Lista finala Bursă socială ocazionala Sem II 2019-2020

Studenții beneficiari ai burselor sociale ocazionale sunt studenții care au depus dosar și sunt eligibili pentru a beneficia de bursă socială.

Lista finala doua burse 2019-2020 S1 si S2 Performanță ocazională

ANUNȚ

 BURSĂ de performanţă OCAZIONALĂ

 

 Numărul de burse de performanță ocazională repartizat Facultăţii de Ştiinţe Economice de către Universitatea din Oradea pentru anul univ. 2019-2020, este de 1 pentru semestrul I și 1 pentru semestrul II.

Art. 3 (6) din Metodologia de acordare a burselor la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice:  Bursele de performanţă ocazionale se acordă, pe bază de cerere, o dată pe semestru studenţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele 2 criterii:
1. studentul/a FSE  a obținut media minim 9,00, în cazul studenților de la ciclul licență, respectiv minim 9,50 în cazul studenților de la ciclul master în semestrul precedent;
2. studentul/a FSE  a obţinut performanţe la activitățile ştiinţifice, activităţi extracurriculare și de voluntariat, cu reprezentativitate instituțională, în semestrul precedent, punctajele acordate fiecărei din activitățile amintite anterior fiind prevăzute în Anexa nr. 6 la prezenta Metodologie.

Termenul de depunere a dosarelor, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice este până la data de 05.06.2020 orele 14.30.

Adresa burse perform. ocazionale I+II