ANUNŢ 50% la abonamentul pentru mijloacele de transport în comun, semestrul II, an univ. 2019-2020

ANUNŢ 50% la abonamentul pentru mijloacele de transport în comun, semestrul II, an univ. 2019-2020

Studenţii care solicită reducere la abonamentul pentru mijloacele de transport în comun, semestrul II, an univ. 2019-2020, vor depune o cerere la Secretariatul FSE, sala F203 până cel târziu în 16.03.2020, ora 16.00, studenţii trebuie să fie înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în vârsta de până în 26 de ani.
Subvenționarea cu 50% a tarifului unui abonament lunar pentru studenți se acordă:

  1. Din bugetul de stat, de către unitățile de învățământ superior din fondurile repartizate de M.E.N,:
  2. În completarea fondurilor acordate de unitățile de învățământ superior, se acordă din bugetul local subvenții pînă la nivelul de 50% din tariful unui abonament lunat.

În funcţie de fondul alocat Facultăţii de Științe Economice, AU PRIORITATE:

  • Studenţii care au media pe semestrul precedent peste 8,50 (sau media de admitere peste 8,50);
  • Studenţi cu handicap sau cazuri medicale grave, dovedite prin certificate medicale ataşate la cerere;
  • Studenţii consideraţi cazuri sociale, care vor ataşa la cerere acte doveditoare (aceleaşi ca și pentru bursa socială).

Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de subvenţionarea, de la bugetul local (conform Hotărârii Consiliului Local nr.340/2016) cu 100% a tarifului unui abonament lunar pentru mijloacele de transport în comun, pe tot parcursul anului  univ. 2019-2020.