Comisia de selecție a studenților beneficiari ai locurilor de tabără

Comisia de selecție a studenților beneficiari ai locurilor de tabără

În conformitate cu Programul Național Tabere Studențești 2019 și cu Hotărârea Consiliului FSE nr. 75/28.05.2019,  Comisia de selecție a studenților beneficiari ai locurilor de tabără este formată din:

Preşedinte: prof. univ.dr.habil. Alina Bădulescu –  Decan;

Membri:
prof.univ.dr.habil. Claudia Diana SĂBAU-POPA – prodecan;
Ana Maria ŞANDRA – Membru student Consiliu FSE
Adrian Florin ABRUDAN– Membru student Consiliu FSE
Țeț Andreea – student reprezentant asociație studențească AIESEC;
Oanț Adina – student membru Consiliu FSE;
Hepcal Roxana – student membru Consiliu FSE;

Secretar: Florentina URS

Comisia se va întruni în data de 04.06.2019, ora 12.00 în sala F005, în vederea selecţiei studenţilor FSE beneficiari ai locurilor de tabără.