PROGRAMUL NAŢIONAL “TABERE STUDENŢEŞTI” 2019

PROGRAMUL NAŢIONAL “TABERE STUDENŢEŞTI” 2019

Ministerul Tineretului și Sportului – Direcția pentru studenți și tabere organizează prin Casele de cultură ale studenților și Complexul cultural sportiv studențesc “Tei”, în perioada vacanței de vară 2019, Programul Național “Tabere studențești”. Taberele studențești se desfășoară la mare, munte și în Delta Dunării.

Facultății de Științe Economice i-au fost alocate 18 locuri de tabără, din cele 215 de locuri primite de către Universitatea din Oradea.

Beneficiarii locurilor de tabara sunt studentii FSE înmatriculați la IF, licență sau master, cu vârsta de până la 35 de ani, care, conform art. 5 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Naţional “Tabere studenţeşti” 2019, sunt:

a)      cazuri sociale – studenţi orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii repreyentând maximum 30% din locurile repartizate universităţilor;

b)      studenţii cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2017-2018), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2018-2019.

Cererile pentru ocuparea unui loc de tabără se pot depune la secretariatul Facultății de Științe Economice în perioada 19 aprilie 2019-17 mai 2019.

Model cerere tabara