Olimpiada 2006

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

în colaborare cu

AFER

organizează

OLIMPIADA NAŢIONALĂ
A STUDENŢILOR ECONOMIŞTI

Mp „MANAGEMENT ŞI PERFORMANŢĂ”
– DOMENIUL MANAGEMENT –
ORADEA – 26-28 OCTOMBRIE 2006


RAPORT
Număr de participanţi 43
Număr de lucrări înscrise 40
Număr de lucrări prezentate 40
Număr de lucrări premiate din care de la facultatea din: 19
MARELE PREMIU
Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova BUDICI Carmen Mădălina
Premiul I
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea Valahia din Târgovişte MITOI  Marilena
TOPOLICĂ Maria Magdalena
Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova NOVAC Mihai Dan
Premiul II
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest Timişoara ORHEI Loredana
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea CODREAN Diana Laura
Premiul III
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea OLTEAN Alexandra
BOGDAN Dorina
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca UDREA Ana-Maria
Menţiune
Facultatea  de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest Timişoara BAUMANN Erika Zsuzsanna
Facultatea  de Ştiinţe Economice, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti VASILESCU Maria
Premii în obiecte:
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest Timişoara GLIGOR Delia
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad FĂRCUŢĂ Diana Angelica
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea din Piteşti DUMITRESCU Bogdan
Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea din Piteşti CIMPOIERU Mădălina
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş NAGY Zoltan
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea BĂGĂIAN Iulia
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca POP Camelia Monica
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea AL. I Cuza din Iaşi BRAŞCAN Violeta Maria
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi TORNEA Ina
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca BUCERZAN Ioana Maria
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu TUŢĂ Mădălina Maria

PREMII ACORDATE

 1. Marele premiu 1500 RON
 2. Premiul l 1000 RON
 3. Premiul II 750 RON
 4. Premiul III 500 RON
 5. Menţiune 250 RON
 6. Alte premii cărţi, rechizite, etc

Pot participa la Olimpiadă studenţi ai Facultăţilor de Ştiinţe Economice din anii I – IV.

Proba de concurs constă în prezentarea unui eseu cu o temă la alegere din domeniul Management, elaborat sub îndrumarea unui cadru didactic universitar.

Vă aşteptăm să participaţi la acest Concurs Studenţesc care reprezintă:

 • O provocare
 • O şansă
 • O „carte de vizită” pentru carieră!

PREŞEDINTE DE ONOARE AL OLIMPIADEI
prof.univ.dr. Constantin Roşca, Universitatea din Piteşti

INVITAŢI DE ONOARE
prof.univ.dr. Ioan Talpoş, Universitatea de Vest Timişoara, preşedinte AFER
prof.univ.dr. Gheorghe Gh. Ionescu, Universitatea de Vest Timişoara
conf.univ.dr. Petru Filip, primar al Municipiului Oradea

JURIUL DE EVALUARE
prof.univ.dr. Bogdan Băcanu, Universitatea „Transilvania” Braşov
conf.univ.dr. Gyula Bakacsi, Universitatea Sapientia
prof.univ.dr. Nicolae Bibu, Universitatea de Vest Timişoara
prof.univ.dr. Aurel Burciu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
prof.univ.dr. Eugen Burduş, ASE Bucureşti
prof.univ.dr. Silviu Crişan, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
prof.univ.dr. Arcadie Hinescu, Universitatea “1 Decembrie” Alba Iulia
conf.univ.dr. Petru Hodor, Universitatea din Petroşani
prof.univ.dr. Liviu Ilieş, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca
prof.univ.dr. Ioan Mihuţ, profesor asociat Universitatea din Oradea
conf.univ.dr. Cătălin Popescu, Universitatea „Petrol-Gaze” Ploieşti
prof.univ.dr. Ion Stegăroiu, Universitatea „Valahia” Târgovişte
prof.univ.dr. Mihai Vărzar, Universitatea din Craiova

COMITET DE ORGANIZARE
prof.univ.dr. Anca Dodescu, decan
conf.univ.dr. Madela Abrudan, şef catedră Management-Marketing
lect.univ.dr. Ioana Pop Cohuţ, secretar ştiinţific
Colectivul Catedrei de Management-Marketing

Pot participa la Olimpiadă studenţi ai Facultăţilor de Ştiinţe Economice din anii I – IV.
Proba de concurs constă în prezentarea unui eseu cu o temă la alegere din domeniul Management, elaborat sub îndrumarea unui cadru didactic universitar.

TERMENE

 • 05 octombrie 2006 – data limită trimitere talon de înscriere completat de către participanţi;
 • 10 octombrie 2006 – data limită de trimitere a programului olimpiadei detaliat de către organizatori;
 • 20 octombrie 2006 – data limită de trimitere a lucrărilor in extenso de către participanţi.

ÎNSCRIERE
Talonul de înscriere completat şi lucrările in extenso se vor trimite la următoarea adresă de e-mail: rrosca@uoradea.ro sau remus_rosca@yahoo.com

INSTRUCŢIUNI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRII

 • Editarea se va face în WORD 7;
 • Încadrarea în pagină: sus (Top) 5,7 cm, jos (Bottom) 3,7 cm, stânga (Left) 3,3 cm, dreapta (Right) 3,3 cm, Header 5,7 cm; Footer 3,5 cm;
 • TITLUL LUCRĂRII (ARIAL 14 PT. MAJUSCULE BOLD; ALINIAT LA CENTRU, o linie liberă;
 • Nume autor, instituţia, adresa de corespondenţă, telefon, e-mail: Times new roman (TNR) 10 pt. Bold, aliniat la stânga, două linii libere;
 • Rezumat de maxim 300 de cuvinte în limba română şi într-o limbă străină de circulaţie internaţională, TNR, 10 pt. Italic, două linii libere;

Conţinutul lucrării:

 • Titlurile capitolelor TNR 12 pt. Bold, aliniat la stânga;
 • Subtitlurile TNR 12 pt. Bold italic aliniat la stânga;
 • Textul se va scrie cu caractere TNR 11 pt. Regular, aliniat Justify, la un rând;
 • Ecuaţiile si formulele se vor scrie centrat se numerotează, se lasă o linie liberă înainte si după fiecare ecuaţie;
 • Figurile, tabelele si graficele se vor numerota si se vor plasa centrat. Vor fi precedate si urmate de un rând liber.

Bibliografia:

1. Nume Iniţială., – “Numele cărţii” Editura, loc de apariţie, anul, pagina: TNR, 10pt., Regular aliniate Justify.

Lucrările vor fi de maximum 10 pagini, pe format A4.

Programul de desfăşurare a lucrărilor Olimpiadei:

Joi, 26 octombrie 2006

9:00 – 10:00 –   Primirea invitaţilor şi înregistrarea  participanţilor
·         10:00 – 11:30 –   Întâlnirea studenţilor participanţi la Olimpiadă cu studenţii orădeni şi reprezentanţii asociaţiilor studenţeşti

–   Prima întâlnirea a membrilor juriului

·         11:30 – 13:30 –   Deschiderea festivă;
·         13:30 – 15:00 –   Masa de prânz – Campus Universitar „Student’s place”
·         15:00 – 17:00 –   Desfăşurarea lucrărilor olimpiadei
·         17 :00– 17:30 –   Pauză de cafea
·         17:30 – 19:30 –   Desfăşurarea lucrărilor olimpiadei
·         19:45 –   Cina – Campus Universitar „Student’s place”

Vineri, 27 octombrie 2006

·         9:00 – 11:00 –   Desfăşurarea lucrărilor olimpiadei
·         11:00 – 11:30 –   Pauză de cafea
·         11:30 – 13:30 –   Desfăşurarea lucrărilor olimpiadei
·         13:30 – 15:00 –   Masa de prânz – Campus Universitar „Student’s place”
·         15:00 – 17:00 –   Turul oraşului pentru studenţi

–   Evaluarea finală de către membrii juriului

·         17 :00– 18:30 –   Festivitatea de premiere
·         18:45 –   Cina festivă – Restaurant Terra

Sâmbătă, 28 octombrie 2006

–   Activităţi recreative în staţiunea Băile Felix

Organizatorii asigură cazarea  şi masa participanţilor pentru zilele de 26 şi 27 octombrie 2006.

Vă rugăm ca până la data de 20.10.2006 să ne trimiteţi  pe adresa  remus_rosca@yahoo.com  (persoană de contact: prep.univ. drd. Remus Roşca) lucrările participante in extenso precum şi un rezumat al acestora de maximum 2 pagini pentru a putea fi studiate în prealabil de către membrii juriului.

Menţionăm că, în conformitate cu precizările AFER

–   o facultate poate participa la olimpiada cu maximum trei lucrări

–   vor fi publicate în Volumul olimpiadei lucrările premiate (in extenso) precum şi rezumatele tuturor lucrărilor participante.

Pentru informaţii suplimentare: persoană de contact: conf. univ. dr. Madela Abrudan, şef catedră Management – Marketing, tel.: 0723.958.516, e-mail: mabrudan@uoradea.ro sau m_abrudan@yahoo.com.

Sâmbătă, 28 octombrie 2006

* Activităţi recreative în staţiunea Băile Felix.

Pliant olimpiadă + talon de participare