Olimpiada 2009

Situaţia participărilor studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea,

la Olimpiadele studenţeşti organizate în 2009

Nr. crt. Manifestare ştiinţifică (denumire, locul de desfăşurare, data) Secţiunea Catedra Numele şi prenume cadru didactic coordonator Numele şi

prenumele studentului/lor;

specializarea, anul de studiu

Titlu lucrare înscrisă/ prezentată Premiul obţinut/ locul obţinut
1. Olimpiada naţională a studenţilor economişti, Ploieşti, 5-7 noiembrie 2009 Economie şi dezvoltare durabilă Economie Conf.univ.dr.  Daniel Bădulescu Secară Sanda Supravegherea prudenţială financiară în contextul crizei economice şi financiare globale III
2. Olimpiada naţională a studenţilor economişti, Galaţi, 2 noiembrie 2009 Statistică, Cibernetică şi Informatică Economică Economie Conf.univ.dr. Ioana Meşter Simuţ Ramona, Master AAR, anul II Importurile României-evoluţie, modelare şi previziune II
3. Olimpiada naţională a studenţilor economişti, Ploieşti, 5-7 noiembrie 2009 Economie şi dezvoltare durabilă Economie Conf.univ.dr. Adrian Florea Sălăjan Samuel Rolul societăţilor transnaţionale în declanşarea crizei economice globale
4. Olimpiada naţională a studenţilor economişti, Ediţia a IV-a

5-7 Noiembrie 2009, Ploieşti

Secţiunea

Economie şi dezvoltare durabilă

Economie Conf.univ.dr. Ioana Pop Cohuţ Oniţa Cristian

Iova Alexandra

Master anul I

Aplicarea eticii în afaceri şi relaţiile interculturale. Influenţa asupra modului de abordare a negocierii Certificat de participare
5. SECAAB Conferinţa Internaţională pentru Studenţi SECAAB 2009 Economie Asist. univ. drd. Bâc Dorin Varodi Bob Bogdan

Suta Diana

Master II

Turismul responsabil şi efectele sale asupra comunităţii locale din zona Gheţarului Scărişoara
6. SECAAB Conferinţa Internaţională pentru Studenţi SECAAB 2009 Economie Asist. univ. drd. Bâc Dorin Diana Lascu

Dombi Mădălina

AI III

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – un vis prea îndepărtat?
7. Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, ediţia a IV-a, 22-21 noiembrie 2009, Universitatea Româno-Americană, Bucureşti Marketing Management- Marketing Prof. univ. dr. Elena Botezat, prep. univ. Teodora Tarcza Olar Ana-Elena, Marketing, anul III, zi Consideraţii privind politica d e promovare pe exemplul SC Zahărul SA Oradea Menţiune
8. Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi Informatică economică Management – Marketing Horia Demian Iftimie Claudia/Afaceri Internaţionale An III Asigurarea flexibilităţii într-o aplicaţie de salarizare Diplomă de participare
9. Sesiunea de comunicări ştiinţifice,

Facultatea de Business, Cluj- Napoca,  15-17 Mai, 2009

Management – Marketing Management – Marketing Asist. univ. drd. Remus Roşca Ada Georgina Albu, Business Management, Anul  I, Master Nevoia unei culturi a calităţii în economía românească Diplomă de participare
10. Olimpiada  Naţională   a Studenţilor  Economişti,   domeniul CONTABILITATE,  Ediţia a III-a, ASE Bucureşti,  13-15 noiembrie 2008, Bucureşti. Contabilitate şi informatică de gestiune Finanţe –

Contabili –

tate

Conf. univ. dr. Bogdan Victoria Secară Sanda Vasilica,

FB, An III

„Site-urile web proprii – o categorie de imobilizări necorporale generatoare de beneficii vizibile” II
11. Sesiunea de Comunicări  Ştiinţifice  a Studenţilor  In-Extenso,  Alba Iulia,

3-4 aprilie 2009

Finanţe Finanţe –

Contabili –

tate

Conf.univ.dr. Zăpodeanu Daniela Cociuba   Mihail-Ioan

FBA, An II

“Măsurile intervenţioniste de tip bailout şi efectele lor în cazul României” II
12. Sesiunea de comunicări ştiinţifice In-Extenso, Alba Iulia

3-4 aprilie 2009

Finanţe  – Contabilita-te Finanţe –

Contabili –

tate

Conf.univ. dr. Zăpodeanu Daniela Orţan Tudor, FBA an I

Otgon Cristian

FBA an I

„Împrumutul României de la FMI. Condiţii, oportunităţi şi aşteptări” Menţiune 1
13. Sesiunea de Comunicări  Ştiinţifice  a Studenţilor

In-Extenso  Alba Iulia 3-4 aprilie 2009

Finanţe Finanţe –

Contabili –

tate

Conf. univ. dr. Zăpodeanu

Daniela

Bold Alexandru

AAR, An I

Ardelean Radu

FBA, An I

“Inflaţia şi importanţa cuantificării ei”
14. Sesiunea de Comunicări  Ştiinţifice  a Studenţilor  In-Extenso  Alba Iulia,  3-4 aprilie 2009 Finanţe Finanţe –

Contabili –

tate

Conf. univ. dr. Boloş Marcel Kovacs Botond

Borzaş Edina, UBB – Business, Administrarea afacerilor, An I

“Criza creditelor subprime şi canalele de transmitere în economiile naţionale”
15. Sesiune de Comunicări  Ştiinţifice  a Studenţilor  In-Extenso  Alba Iulia 3-4 aprilie 2009 Finanţe Finanţe –

Contabili –

tate

Conf.univ.dr. Zăpodeanu Daniela Petruş Mălina

FBA, An II

“Băncile islamice”
16. Sesiune de Comunicări  Ştiinţifice  a Studenţilor  In-Extenso  Alba Iulia 3-4 aprilie 2009 Contabilitate Finanţe –

Contabili –

tate

Lect. univ. drd. Scorţe Carmen Bonca Florina

CAGA, An I

Tonţ Monica

CAGA,An I

“Banch marking”
17. Sesiune de Comunicări  Ştiinţifice  a Studenţilor  In-Extenso  Alba Iulia 3-4 aprilie 2009 Contabilitate Finanţe –

Contabili –

tate

Lect. univ. drd. Scorţe Carmen Manea Mirela CAGA, An I

Tirla Natalia

CAGA, An I

“Contabilitatea internă de gestiune în România paralel cu Moldova”
18. Conferinţa internaţională a studenţilor “New Economic Challenges”, Universitatea Babeş – Bolyai, FSEGA – Cluj Napoca, 7-8 mai 2009 Finanţe Finanţe –

Contabili –

tate

Conf.univ.dr. Zăpodeanu Daniela Cociuba   Mihail-Ioan

FBA, An II

„Current account deficit: causes and effects. The relationship between credit volume and level of imports” II
19. Conferinţa internaţională a studenţilor “New Economic Challenges”, Universitatea Babeş – Bolyai, FSEGA – Cluj Napoca, 7-8 mai 2009 Contabilita-te Finanţe –

Contabili –

tate

Conf. univ. dr. Bogdan Victoria Secară Sanda Vasilica,

FB, An III

„Raportarea financiară- între tradiţie şi modernitate. O analiză exploratorie a practicilor de raportare online a companiilor româneşti” III
20. Conferinţa internaţională a studenţilor “New Economic Challenges”, Universitatea Babeş – Bolyai, FSEGA – Cluj Napoca, 7-8 mai 2009 Finanţe Finanţe –

Contabili –

tate

Conf.univ. dr. Boloş Marcel Orţan Tudor, FBA an I

Otgon Cristian

FBA an I

„Impozitul forfetar in România Implicaţiile   asupra mediului  economic”
21. Conferinţa internaţională a studenţilor “New Economic Challenges”, Universitatea Babeş – Bolyai, FSEGA – Cluj Napoca, 7-8 mai 2009 Finanţe Finanţe –

Contabili –

tate

Lect.univ.drd. Sabău-Popa Diana Pop Edina, FBA, An I

Vlad Tatiana,

FBA, An I

“Convergenţa fiscală a noilor state membre“ Lect.univ.drd. Sabău-Popa Diana
22. Şcoala de vară “ Criza economică şi statul de drept” Suceava,  21-31 iulie 2009 Secară Sanda Vasilica FB, An III
23. Olimpiada  Naţională   a Studenţilor  Economişti, domeniul FINANTE, Craiova, noiembrie 2009 Finanţe si  Instituţii Financiare Finanţe –

Contabili –

tate

Conf.univ.dr. Zăpodeanu Daniela Cociuba   Mihail-Ioan

FBA, An II

„Deficitul de cont curent: cauze si efecte . Relaţia dintre volumul creditelor si nivelul importurilor” I
24. Olimpiada  Naţională   a Studenţilor  Economişti, domeniul FINANŢE, Ediţia a IV-a, Craiova, 12-14 noiembrie 2009 Finanţe şi instituţii financiare Finanţe –

Contabili –

tate

Conf. univ. dr. Zăpodeanu Daniela Secară Sanda Vasilica,

FB, An III

„Tendinţe şi perspective în evoluţia supravegherii prudenţiale a pieţelor financiare”
25. Olimpiada naţională a studenţilor economişti, Craiova

14 noiembrie 2009

Bănci şi alte instituţii ale pieţei financiare Finanţe –

Contabili –

tate

Conf.univ. dr. Boloş Marcel Orţan Tudor, FBA an I

Otgon Cristian

FBA an I

”România între criza de lichiditate

şi capcana lichidităţii”

26. Olimpiada  Naţională   a Studenţilor  Economişti, domeniul Economie şi dezvoltare durabilă, Ediţia a IV-a, Ploieşti, 5-7 Noiembrie 2009. Economie şi dezvoltare durabilă Finanţe –

Contabili –

tate

Conf. univ. dr. Bădulescu Daniel Secară Sanda Vasilica,

FB, An III

„Supravegherea financiară prudenţială în contextul crizei economice şi financiare globale” III