PROGRAMUL NATIONAL “TABERE STUDENTESTI” 2018

PROGRAMUL NATIONAL “TABERE STUDENTESTI” 2018

Ministerul tineretului și sportului – Direcția pentru studenți și tabere organizează prin Casele de cultură ale studenților și Complexul cultural sportiv studențesc “Tei”, în perioada vacanței de vară 2018, Programul Național “Tabere studențești”. Taberele studențești se desfășoară la mare, munte și în Delta Dunării.

Facultății de Științe Economice i-au fost alocate 23 locuri de tabără, din cele 140 de locuri primite de către Universitatea din Oradea.
Beneficiarii locurilor de tabara sunt studentii FSE înmatriculați la IF, licență sau master, cu vârsta de până la 35 de ani, care, conform art. 5 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Naţional “Tabere studenţeşti” 2018, sunt:

a) cazuri sociale – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale reprezentând maxim 20% din locurile repartizate universităţii;
b) studenţii integraliști cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice şi sportive în pondere de minim 15% dintre aceştia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit. a);
Cererile pentru ocuparea unui loc de tabără se pot depune la secretariatul Facultății de Științe Economice în perioada 24 aprilie 2018-22 mai 2018.

 ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2018

Metodologie Tabere Studentesti 2018