ANUNT BURSE de performanţă OCAZIONALE

ANUNT BURSE de performanţă OCAZIONALE

Fondul de burse alocat Facultăţii de Ştiinţe Economice de către Universitatea din Oradea face posibilă acordarea doar a două burse de performanță ocazionale, în cuantum de 450 lei.

Art. 3 alin 5 din Metodologia de acordare a burselor la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice:  Bursele de performanţă ocazionale se acordă, pe bază de cerere, o dată pe semestru studenţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele 2 criterii:
1. studentul/a FSE  a obținut media minim 9.00, în cazul studenților de la ciclul licență, respective minim 9,50 în cazul studenților de la ciclul master în semestrul precedent;
2. studentul/a FSE  a obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete, activităţi extracurriculare în semestrul I 2017/2018 și în sem II 2016/2017, cu respectarea celor prevăzute în Anexa nr. 6 la prezenta Metodologie.

Termenul de depunere a dosarelor, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice este până la data de 18.04.2017 orele 12.00.