Lista studenților Facultății de Științe Economice ce beneficiază de gratuitate la abonamentele OTL

Lista studenților Facultății de Științe Economice ce beneficiază de gratuitate la abonamentele OTL

Lista studenților Facultății de Științe Economice ce beneficiază de gratuitate la abonamentele OTL, perioada lunilor martie 2018 -iunie 2018 este disponibilă aici. Datorită nr. mare de cereri depuse în vederea acordării de gratuitate la abonamentele OTL, și a obligativității încadrării în cuantum fondului alocat Facultății noastre pentru această facilitate (17.459,45 lei), lista studenților ce beneficiază de gratuitate OTL a fost stabilită și aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru probleme sociale şi studenţi a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice cu respectarea cumulativă a următoarelor criterii:

  • Studenţii beneficiari au media pe semestrul precedent peste 8,50 (sau media de admitere peste 8,50);
  • Principiul proporționalității: nr. de studenți beneficiari  a fost stabilit și  în funcție de ponderea nr. de studenți/program de studiu/an de studiu în total studenți de la ciclul de licență/master.

Precizăm că terrmenul de preluare a tichetelor (bon fiscal) OTL la Secretariatul FSE este data de 20.04.2018.
Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii vor beneficia de subvenţionarea, de la bugetul local (conform Hotărârii Consiliului Local nr.340/2016) cu 100% a tarifului unui abonament lunar pentru mijloacele de transport în comun, pe tot parcursul anului  univ. 2017-2018. Acestia se pot prezenta la sediul OTL (Strada Atelierelor, nr.12, Oradea) cu următoarele documente justificative:

  • Copie după carnetul de student vizat la zi, şi carnetul de student în original;
  • Copie după certificatul de naştere;
  • Copie după certificatul de deces al părintelui;
  • Copie CI părinte care trăiește;
  • Adeverinţă de la centrul de plasament;
  • Alte documente justificative.