BURSE SOCIALE semestrul I 2017/2018

BURSE SOCIALE semestrul I 2017/2018

Studenții Facultății de Științe Economice care solicită acordarea BURSEI SOCIALE vor depune dosarele la Secretariat (sala F203), în perioada 09.10.2017 – 27.10.2017.
Extras din Metodologia Facultății de Științe Economice de acordare a burselor :
 
“Art. 13. Bursele sociale
(1) Burse sociale sunt burse pentru susţinerea financiară a studenţilor și sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat și din taxele de școlarizare în valută, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socioeconomică a familiei studentului, a criteriilor generale stabilite prin Regulamentul Universității din Oradea de acordare a burselor şi a cerințelor specifice prevăzute de prezenta metodologie.
(2) Bursele sociale au rolul de a asigura condiții minime de subzistență pentru studenții proveniți din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate și celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscriși.
(3) Sunt eligibili pentru a obține o bursa socială:
a) Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, și care nu realizează venituri peste salariul de bază minim net pe economie;
b) Studenții bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, și care nu realizează venituri peste salariul de bază minim net pe economie;
c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
(4) Limita de vârstă pentru a beneficia de bursă socială este 35 de ani.
(5) Pentru acordarea burselor sociale, singurul criteriu academic este cel de promovabilitate (în conformitate cu Regulamentul ECTS în vigoare).
(6) Bursele sociale se acordă în ordinea crescătoare a venitului lunar net mediu pe membru de familie în limita fondului repartizat pentru această categorie.”