OTL semestrul I 2017/2018

OTL semestrul I 2017/2018

Studenţii care solicită gratuitate la abonamentul pentru mijloacele de transport în comun, semestrul I, an univ. 2017-2018, vor depune o cerere la Secretariatul FSE, sala F203 până cel târziu în 25.10.2017, ora 10:00.
În acest sens precizăm:
– Studenţii trebuie sa aibă vârsta de până în 26 ani şi să fie înscrişi la cursuri de zi;
– Studenţii în vârstă de până la 26 ani de la forma de învăţământ IF, care nu vor obtine gratuitate a transportului în comun, beneficiază de o reducere de 50% conform H.C.L. 73 din 12.02.2015;
– Preţul unui abonament lunar cu reducere 50% pentru studenţi, cu valabilitate pe toate liniile este de 35 lei, tarif aprobat prin H.C.L. nr. 327/25.04.2013.

În funcţie de fondul alocat Facultăţii de Științe Economice, AU PRIORITATE:
– Studenţii care au media pe semestrul precedent peste 8,50 (sau media de admitere peste 8,50);
– Studenţi cu handicap sau cazuri medicale grave, dovedite prin certificate medicale ataşate la cerere.
– Studenţii consideraţi cazuri sociale, care vor ataşa la cerere acte doveditoare (aceleaşi ca și pentru bursa socială);
 
Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiaza de subvenţionarea, de la bugetul local (conform Hotărârii Consiliului Local nr.340/2016) cu 100% a tarifului unui abonament lunar pentru mijloacele de transport în comun, pe tot parcursul anului  univ. 2017-2018.