Actele necesare pentru Bursa Sociala, semestrul I, an universitar 2010-2011

  • adeverinţă de salar – brut şi net pe lunile iulie, august, septembrie
  • cupoane de pensie – pe lunile iulie, august, septembrie
  • adeverinţă cu veniturile agricole
  • ancheta socială de la primărie (pentru studenţii din mediul rural)
  • declaraţia părinţilor în faţa notarului că nu au alte venituri (firme, dividende)
  • sentinţa de divorţ (dacă este cazul)
  • adeverinţă de elev / student de la fraţi sau surori
  • copie după certificatul de naştere (pentru frati sau surori prescolari)
  • copie după certificat de deces (dacă este cazul)
  • venitul pe membru de familie – 600 ron

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA: 18.10.2010 – 22.10.2010, ÎN SALA F202, ÎNTRE ORELE 12.00 – 14.00