Programul National "Tabere Studentesti" 2017.

Programul National “Tabere Studentesti” 2017.

Va aducem la cunostinta ca a fost emis OMTS nr. 319/03.04.2017 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea Programului National “Tabere Studentesti” 2017.
Facultății de Științe Economice i-au fost alocate 10 locuri de tabără, din cele 140 de locuri primite de către Universitatea din Oradea.
Beneficiarii locurilor de tabara sunt studentii FSE înmatriculați la IF, licență sau master, cu vârsta de până la 35 de ani, care, conform art. 5 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Naţional “Tabere studenţeşti” 2017, sunt:
a) cazuri sociale – studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale reprezentând maxim 20% din locurile repartizate universităţii;
b) studenţii integraliști cu rezultate deosebite obţinute la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activităţi în cadru organizat, al universităţilor, la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice şi sportive în pondere de minim 15% dintre aceştia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit. a);
Cererile pentru ocuparea unui loc de tabără se pot depune la secretariatul Facultății de Științe Economice în perioada 10 mai 2017-22 mai 2017.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea Programului Naţional “Tabere studenţeşti” 2017
CERERE INDIVIDUALA pentru ocuparea unui loc în cadrul Programului Naţional „Tabere Studenţeşti 2017 ”
Regulament-General-Tabere-Studentesti-2017