Doctor H.C. Excelenţa Sa Jonathan Scheele

Excelenta Sa Jonathan Scheele
Excelenţa Sa, Jonathan Scheele – Şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România

Cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa Laudatio a fost prezentat de prof.univ.dr. Anca Otilia Dodescu, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice (octombrie 2004)

În mai 2004, când Facultatea de Ştiinţe Economice a decis să propună acordarea Titlul Onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea Excelenţei Sale, am luat în considerare personalitatea marcantă a economistului şi omului Jonathan Scheele, şi meritele deosebite ale Domniei Sale în a călăuzi ţara noastră în eforturile depuse pentru îndeplinirea criteriilor de aderare la Uniunea Europeană. Rolul economiştilor în acest proces nu este deloc întâmplător. Ideea de a folosi baza şi scopurile economice comune ca instrumente de menţinere a păcii în Europa a fost expusă într-un mod foarte puternic şi convingător în „Declaraţia lui Schumann” din 9 mai 1950, care a avut ca rezultat reconstrucţia economică a Europei. Aşa cum sublinia Schumann în Declaraţia sa de la 1950, „Crearea unei unităţi puternic productive şi deschisă tuturor ţărilor dornice să ia parte, şi promisiunea de a pune la dispoziţia tuturor statelor membre elementele producţiei industriale în aceleaşi condiţii, va duce la formarea unei adevărate baze pentru unificarea lor economică.” La cuvintele lui Schumann de la acea vreme noi am adăuga: o adevărată bază pentru pace între naţiunile europene, aşa cum putem observa privind în retrospectivă istoria construcţiei Europene până în prezent.

Angajamentul Universităţii din Oradea este de a oferi studenţilor cunoştinţe despre Uniunea Europeană, dar mai ales de a le forma gândirea critic – reflexivă cu privire la opiniile care ţintesc împotriva Uniunii Europene şi de a stimula înţelegerea realistă a responsabilităţilor, dar şi a avantajelor integrării europene a ţării noastre. Prin efortul neobosit al Excelenţei Sale de a arăta României că procesul de integrare Europeană necesită legitimitate, îndeplinirea unor criterii politice, sociale şi economice şi că Uniunea Europeană este singura mandatată să apere interesele europene comune, Excelenţa sa dă un sens concret eforturilor teoretice ale Universităţii noastre şi Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Ca economist cu experienţă în domeniul relaţiilor economice internaţionale, dorim ca Domnul Jonathan Scheele să se simte cu adevărat acasă în acest mediu de studiu şi cercetare economică. Eforturile Excelenţei Sale din ultimii trei ani pentru a aduce România din ce în ce mai aproape de Uniunea Europeană – şi nu doar din punct de vedere economic.

Am dori ca această Diplomă să reprezinte recunoaşterea valorii muncii Excelenţei Sale, a contribuţiei sale umane dar, mai presus de toate, aleasă consideraţie pentru a ne fi arătat calea de integrare în Uniunea Europeană, care este în acelaşi timp ştiinţă şi experienţă, sondaj, studiu de caz şi experiment controlat, teorie şi disciplină practică, fără a renunţa la rigoarea metodologică a aplicării Acquis-ului European.

Aş dori să închei cu ceea ce sper să fie un citat potrivit: „Vieţile noastre, cu evidente diferenţe sunt poate într-un fel similare. Cu toţii trăim doar o viaţă divizată în nesfârşite şi variate versiuni. Şi am putea, în această poveste, să ne întâlnim cu toţii, să ne găsim pe noi înşine şi să ne unim.”

Ceremonia decernării titlului de Doctor Honoris Causa

Extras din Laudatio prezentat de prof.univ.dr. Anca Otilia Dodescu