Doctor H.C. Academician Mugur ISĂRESCU

Academician Mugur ISARESCU

Universitatea din Oradea este onorată astăzi să exprime cele mai înalte sentimente ale recunoaşterii sale, conferind titlul de Doctor Honoris Causa Domnului Academician Mugur ISĂRESCU, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, unul dintre cei mai respectaţi economişti români, atât în ţară, cât şi în străinătate, personalitate care, prin competenţa ştiinţifică, profesionalismul, prestigiul şi credibilitatea de care se bucură, reprezintă un model incontestabil atât pentru comunitatea noastră academică, cât şi pentru tânăra generaţie de studenţi.

Propunerea de acordare a Titlului Onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea, Domnului Academician Mugur ISĂRESCU, înaintată Senatului Universităţii din Oradea în iunie 2010, de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice, a avut la bază următoarele argumente: realizările importante ale Domnului Academician Mugur ISĂRESCU în domeniul ştiinţei; competenţa ştiinţifică, calităţile remarcabile de cercetător economist recunoscute de cel mai înalt for de ştiinţă şi cultură al României – Academia Română, în cadrul căreia Domnul Academician Mugur ISĂRESCU îndeplineşte funcţia de Preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie; profesionalismul şi dăruirea Domniei Sale în slujba stabilităţii sistemului monetar şi a economiei României; recunoaşterea profesională la nivel naţional şi internaţional; meritele deosebite în realizarea unor obiective de interes public şi utilitate socială; prestigiul şi credibilitatea instituţiei pe care, cu onoare şi credinţă, o reprezintă – Banca Naţională a României; prestigiul profesional şi uman de care Domnia Sa se bucură în comunitatea ştiinţifică, academică şi economică; generozitatea şi dăruirea puse în slujba învăţământului superior economic românesc.

Ceremonia decernării titlului de Doctor Honoris Causa

Extras din Laudatio prezentat de prof.univ.dr. Anca Otilia Dodescu

Oradea, 11 noiembrie 2010

Text complet Laudatio Ceremonie Doctor Honoris Causa Academician Mugur ISĂRESCU