Comisia de selecție pentru locurilor în tabere studenţeşti

În conformitate cu Normele privind repartizarea locurilor în tabere studenţeşti pe perioada vacanţei de vară 2016,  se constituie Comisia de selecţie:

Preşedinte: Conf. univ. dr. Nicoleta BUGNAR

Membri:

Conf. univ. dr. Liana MEŞTER

Conf. univ. dr. Adrian FLOREA

Conf. univ. dr. Leonard ABRUDAN

Studenta Marina LUP – Membru ASUO

Comisia se va întruni în data de 07.05.2016, ora 10.00 în sala E119, în vederea selecţiei studenţilor.