Comisii FSE

Comisii de lucru propuse în cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice

1. Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Specializarea de licenţă / masterat Membrii comisie
Licenţă: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor Conf.univ.dr. Olimpia Ban
Prof.univ.dr. Alina Bădulescu
Conf.univ.dr. Ioana Pop Cohuţ
Master: Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii, Prof.univ.dr. Alina Bădulescu – Director de masterat
Conf.univ.dr. Olimpia Ban
Conf. univ.dr. Ioana Meşter
Master: Administrarea afacerilor regionale Prof.univ.dr. Anca Dodescu
Conf.univ.dr. Adrian Florea – Director de masterat
Conf.univ.dr. Daniel Bădulescu
Licenţă: Finanţe şi bănci Prof. univ. dr. Ioan Dan Morar
Conf. univ. dr. Daniela Zăpodeanu
Prof. univ. dr. Ioan Gheorghe Ţară
Licenţă: Contabilitate şi informatică de gestiune Conf. univ. dr. Victoria Bogdan
Conf. univ. dr. Emil Chirilă
Conf.univ. dr. Dorina Popa
Master: Finanţe, Bănci, Asigurări Prof. univ. dr. Ioan Gheorghe Ţară
Prof. univ. dr. Ioan Dan Morar
Conf. univ. dr. Daniela Zăpodeanu
Master: Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor Conf. univ. dr. Dorina Popa
Conf.univ. dr. Marcel Boloş
Conf. univ. dr. Victoria Bogdan
Licenţă: Afaceri Internaţionale Conf. univ. dr. Nicoleta BUGNAR,
Lect. univ. dr. Leonard ABRUDAN,
Lect. univ. dr. Ioana HOREA
Master: Administrarea Afacerilor Interne si Internaţionale a IMM-urilor Conf. univ. dr. Nicoleta BUGNAR – Director masterat,
Conf. univ. dr. Liana MESTER,
Conf. univ. dr. Adriana GIURGIU
Master: Relaţii Economice Europene Conf. univ. dr. Adriana GIURGIU,
Conf. univ. dr. Nicoleta BUGNAR,
Prof.univ.dr. Mihai BERINDE
Licenţă: Management Prof. univ. dr. Botezat Elena
Conf. univ. dr. Abrudan Madela
Lect. univ. dr. Alexandru Constângioară
Licenţă: Marketing Conf. univ. dr. Naiana Ţarcă
Conf. univ. dr. Coita Dorin
Lect. univ. dr. Sasu Dinu
Master: Managementul organizaţiei Conf. univ. dr. Abrudan Madela
Conf. univ. dr. Bucurean Mirela
Prof. univ. dr. Tomescu Ada
Master: Marketing şi comunicare în afaceri Conf. univ. dr. Coita Dorin
Prof. univ. dr. Botezat Elena
Conf. univ. dr. Bodog Simona

2. Comisia pentru programe de licenţă zi şi ID

Preşedinte:

 • Prodecan Prof.univ.dr. Elena Botezat

Membri:

 • Şefii de catedră
 • Îndrumătorii de ani zi
 • Tutorii ID
 • Czego Zsolt
3. Comisia pentru programe de masterat, doctorat şi activitatea ştiinţifică

Preşedinte:

 • Prodecan Prof. univ. dr. Alina Bădulescu

Membri:

 • Şefii de catedră
 • Directorii de masterat
 • Directorii de masterat
 • Secretar ştiinţific
 • Responsabil revistă
 • Zmole Cătălin
 • Ştir Cosmin
4. Comisia pentru relaţii cu mediul intern şi internaţional şi probleme studenţi

Preşedinte:

 • Prodecan Prof. univ.dr. Mihai Berinde

Membri:

 • Conf.univ.dr. Dorina Popa
 • Conf.univ.dr. Adriana Giurgiu
 • Lect.univ.dr. Marcel Boloş
 • Lect.univ.dr. Leonard Abrudan
 • Reprezentanţii studenţilor
5. Comisia de Buget – Finanţe

Preşedinte:

 • Decan Prof. univ.dr. Anca Dodescu

Membri:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Ţară
 • Nicula Adrian – administrator
6. Comisia pentru promovare şi imagine

Preşedinte:

 • Secretar ştiinţific şi responsabil revista facultăţii Conf. univ.dr. Ioana Pop Cohuţ

Membri:

 • Conf.univ.dr. Dorin Coita