LANSAREA DE NOI APLICAȚII PENTRU ANUL 2015/2016 BURSE INTEGRALE PENTRU STUDENȚII DE ETNIE ROMĂ

LANSAREA DE NOI APLICAȚII PENTRU ANUL 2015/2016 BURSE INTEGRALE PENTRU STUDENȚII DE ETNIE ROMĂ

Programul de Limba Engleză pentru Romi (Roma English Language Program- RELP)

28 MAI 2015 este termenul limită pentru depunerea aplicațiilor

Universitatea Central Europeană (CEU), Programul de Inițiative pentru Romi al Fundației pentru o Societate Deschisă (Budapesta), Roma Education Fund (Budapesta) și Sigrid Rausing Trust au plăcerea de a anunța lansarea de noi aplicații pentru anul academic 2015-2016 în cadrul programului intensiv de limba engleză pentru romi.

Programul va avea loc în cadrul CEU, Budapesta, pe o perioadă de 8.5 luni, începând din octombrie 2015 până în iunie 2016.

Programul de Limba Engleză pentru Romi (RELP) își propune să contribue la dezvoltarea personală a tinerilor de etnie romă, absolvenți de studii universitare. Obiectivul cursului este o dată de a îmbunătăți cunoștințele de limba engleză, în vederea dezvoltarii profesionale (prin participarea ulterioară la diverse stagii de pregatire, la nivel national ori internațional), iar apoi de a contribui la creșterea șanselor de a absolvi programe de educație, precum Roma Graduate Preparation Program la CEU.

Totodată, RELP susține tinerii talentați de etnie romă care au dorința de a deveni lideri în comunitățile din care provin.

RELP acoperă integral cheltuielile de învățământ, cazare, asigurare medicală, transport, și în același timp oferă o bursă școlară lunară.

Criterii de eligibilitate:

 • Candidați din urmatoarele țări: Albania, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Italia, Kosovo, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Federația Rusă, Serbia, Republica Slovacă, Slovenia, Spania, Republica Turcia, Ucraina și Ungaria
 • Candidații trebuie să fi obținut diploma de licență sau echivalentul acesteia până în iulie 2015
 • Candidații care pot dovedi performanțe sau abilități de leadership sunt în special încurajați să aplice
 • Candidații trebuie să aibă un nivel începător de limba engleză care să le permită să completeze Formularul de Aplicare în limba engleză
 • Candidații trebuie să dețină cunoștințe de operare Office
 • Candidații trebuie să fie dispuși să locuiască în Budapesta pe întreaga durată a programului.

RELP se adresează doar celor ce își pot dedica timpul exclusiv programului RELP la zi. Studenții acceptați vor renunța sau amâna alte angajamente pe întreaga durată a programului.

Documente necesare:

 1. Formularul de aplicare completat în limba engleză – poate fi descarcat de la: http://rap.ceu.edu/
 2. Curriculum Vitae tip Europass (poate fi descărcat de la: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc
 3. O scrisoare de motivație (scrisă în limba nativă) de aproximativ 1000 de cuvinte care să explice motivul principal pentru care candidatul aplică la RELP. Scrisoarea trebuie să menționeze de ce candidatul este persoana potrivită de a beneficia de programul de limbă engleză și cum anume RELP va contribui la planurile pe termen lung ale studentului, astfel ca să își aducă pe viitor aportul la problematica incluziunii romilor la nivel general
 4. O scrisoare de intenție de o pagină care să elaboreze implicarea candidatului în activitați ale societății civile și/sau voluntare. Acolo unde este cazul, candidatul trebuie să menționeze exemple de acțiuni de leadership la care a luat parte. Acest document poate fi trimis în limba engleză sau în limba nativă a candidatului
 1. Copie a diplomei de licență și a foii matricole (pentru candidații care au absolvit studiile universitare, dar nu sunt încă în posesia unei diplome oficiale, este suficientă o adeverință oficială din partea secretariatului universității de studiu)
 2. Două scrisori de recomandare, din care una trebuie să vină din partea unui profesor de la universitatea de studiu, iar cealaltă din partea conducerii unei organizații non-guvernamentale. Scrisorile de recomandare pot fi trimise ori în limba nativă, ori în limba engleză.  Formatul acestor scrisori poate fi descărcat de la: http://rap.ceu.edu/

Nota: Toate documentele menționate mai sus obligatorii.

Aplicația la RELP:

Vă rugăm să trimiteți toate documentele via e-mail la: relp@ceu.edu

SAU

                                                             via serviciu postal: CEU, Roma Access Programs, Nador u. 9

H-1051, Budapest, Hungary

Informatii Generale:

Pentru orice întrebări, vă rugăm să ne contactați la adresa: relp@ceu.edu