Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 11.05.2015

Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 11.05.2015

Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 11.05.2015 pentru funcția de Membru student (reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF) în Consiliul Facultăţii de Științe Economice

În atenţia studenţilor Facultăţii de Știinţe Economice (anul I,II și III– Licenţă IF-ZI/ID; anul I și II– Master).

Numărul total al alegătorilor (studenţi) care s-au prezentat la urne în data de 11.05.2015, înscrişi în listele electorale existente: 64

Numărul voturilor nule și albe: 1

Voturile valabil exprimate: 63

Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 11.05.2015 – pentru funcția de Membru student (reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF) în Consiliul Facultăţii de Științe Economice – sunt următoarele:

 Pachetul nr._1_  (Studenţi din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF)

Nr.locuri alocat pachetului pentru Consiliul facultăţii :  _1_

Nr. crt. Numele şi prenumele Programul de studii/ Specializarea Anul de studiu Nr. voturi “pentru” Statutul (titular/rezervă)
1 ABRUDAN Adrian Florin –
Documente candidatura
I AI 63 Titular

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

 • să voteze în Consiliul Facultăţii;
 • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
 • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
 • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
 • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
 • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
 • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

În prezent, reprezentanţii studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice în Consiliul Facultăţii sunt următorii:

 • Reprezentant studenţi an II, studii universitare de licenţă, forma IF – BOLDAN Ionuț-Marian (MN), e-mail: boldanionut@yahoo.com, nr. tel: 0758-866.124;
 • Reprezentant studenţi an III, studii universitare de licenţă, forma IF – ȘTEF Cristian (AI), e-mail: cristianstef93@gmail.com, nr. tel: 0730-620.744;
 • Reprezentant studenţi studii universitare de licenţă, forma ID – OLCEAN Ana-Maria (AI) – e-mail: anca.olcean@yahoo.com, nr. tel. 0746-023.024 sau 0754-507.682;
 • Reprezentant studenţi Master, studii universitare de master, forma IF – ȘUTEU Adrian (AAIIIMM), e-mail: adrian.suteuu@gmail.com sau rian.suteu@yahoo.com, nr. tel: 0746-596.750.

Reprezentanţilor sus-menţionaţi li se va alătura în urma alegerilor de azi, 11.05.2015, şi reprezentantul nou-ales al studenţilor, după validare, conform reglementărilor în vigoare.

 

Mult succes în activitate!