Reluare alegeri (turul II) în data de 11 mai 2015, între orele 9.00-17.00, în sala F005

Reluare alegeri parţiale pentru funcția de Membru student (reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF, în Consiliul Facultăţii de Științe Economice

 În atenţia studenţilor Facultăţii de Știinţe Economice
(anul I,II și III– Licenţă IF-ZI/ID; anul I și II– Master).

 ALEGERILE PARŢIALE PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU (REPREZENTANT AL STUDENȚILOR DIN ANUL I – LICENȚĂ, IF – ÎN CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE ECONOMICE SE VOR RELUA LUNI, 11.05.2015,

ÎN INTERVALUL ORAR 09.00 – 17.00, SALA F005,

CA URMARE A NEÎNDEPLINIRII CVORUMULUI LA ALEGERILE DESFĂŞURATE ÎN DATA DE 06.05.2015

 Conform Cartei Universităţii din Oradea, studenţii, în calitatea lor de parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare şi pregătire profesională, au dreptul de a fi reprezentaţi în cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Pentru alegerile parţiale programate pentru ziua de 11.05.2015, ca urmare a neîndeplinirii cvorumului la alegerile desfăşurate în data de 06.05.2015, conform  Calendarului postat la link http://steconomiceuoradea.ro/wp/2015/03/18/alegeri-partiale-pentru-functia-de-membru-student-in-consiliul-facultatii-de-stiinte-economice-2015/, este vacantat 1 loc pentru studenţi în Consiliul facultăţii – 1 reprezentant din partea studenţilor din anul I (an univ. 2014-2015), studii universitare de licenţă, forma IF –, respectând proporţia de minim 25% din numărul membrilor respectivei structuri. Acest loc va fi ocupat de către 1 student ales dintre cei care şi-au depus candidatura în termenul legal aprobat prin Calendarul de desfăşurare a alegerilor.

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

  • să voteze în Consiliul Facultăţii;
  • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
  • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
  • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
  • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
  • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
  • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

 Comisia de alegeri este formată din: Reprezentant studenţi an II – BOLDAN Ionuț-Marian, Reprezentant studenţi an III – ȘTEF Cristian şi Reprezentant studenţi ID – OLCEAN Ana-Maria.

Alegerile (turul II) vor avea loc în data de 11 mai 2015, între orele 9.00-17.00, în sala F005.

 Toţi studenţii facultăţii au drept de vot la alegerea reprezentanţilor în Consiliul facultăţii. Studenţii prezenţi la vot vor avea asupra lor carnetul de student vizat la zi şi cartea de identitate.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii se stabilesc pe baza numărului de voturi „pentru” obţinute, în ordinea descrescătoare a acestui număr.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa studenţilor:

  • BOLDAN Ionuț-Marian (reprezentant anul II, IF)e-mail: boldanionut@yahoo.com, nr. tel: 0758-866.124;
  • ȘTEF Cristian (reprezentant anul III, IF)e-mail: cristianstef93@gmail.com, nr. tel: 0730-620.744;
  • OLCEAN Ana-Maria (reprezentant ID)e-mail:olcean@yahoo.com, nr. tel. 0746-023.024 sau 0754-507.682.

Tabel nominal cuprinzând studenţii care şi-au depus dosarele de candidatură pentru poziţia de membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice până la data de 04.05.2015, ora 14.00, și ale căror candidaturi au fost acceptate de Comisia de alegeri

Data depunerii
dosarului de candida
tură
Numele şi prenumele
studentului
Anul de
studiu
Specializarea Forma de
învăţă
mânt
Ciclul de
învăţă
mânt
28.04.2015 ABRUDAN Adrian Florin –
Documente candidatura
I AI IF Licenţă