Mobilități Erasmus – Teaching Assignment (STA) şi Staff Training (STT) 2015/2016

Mobilități Erasmus – Teaching Assignment (STA) şi Staff Training (STT) 2015/2016

Calendarul selecţiei beneficiarilor de mobilităţi Erasmus+ de tip Teaching Assignment (STA) – CADRE DIDACTICE şi Staff Training (STS) – CADRE DIDACTICE ȘI PERSONAL NEDIDACTIC ȘI AUXILIAR:

  • 20.04.2015 – 22.05.2015depunerea dosarelor de candidatură la Decanat –  dosarele* se preiau cu nr. de înregistrare de intrare la Decanat, de către Secretar Decanat, Viorica SZUCS.
  • 05.06.2015 începând cu ora 10 sala F005 – selecţia candidaţilor de către Comisia de selecţie aprobată de către Consiliu FSE și Senatul UO.
  • 26.06.2015 – finalizare Lista finală nominală a persoanelor care vor beneficia de mobilităţi Erasmus STA şi STS în anul 2015-2016 în urma validării finale a tuturor Dosarelor de înscriere la concurs.

*Dosarul va conține Programul de lucru de predare pentru STA/Programul de lucru mobilități pentru STS –  semnat de ambele părți  – se pot depune documentele și în variantă scanată.

Arhiva 2014