Liste provizorii studentii bursieri pe sem. II, 2014/2015

Liste provizorii studentii bursieri pe sem. II, 2014/2015

Au fost afisate la avizierul facultatii listele provizorii cuprinzand studentii bursieri pe sem. II, an universitar 2014-2015.
Contestatiile se depun la secretariatul facultatii pana luni, 30 martie 2015, orele 9.00.