Semnarea acordulului de parteneriat între Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” din Oradea şi Facultatea de Ştiinţe Economice a Universitatii din Oradea

Semnarea acordulului de parteneriat între Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” din Oradea şi Facultatea de Ştiinţe Economice a Universitatii din Oradea

Joi, 12.03.2015, în sala festivă a Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul” din Oradea a avut loc activitatea în cadrul căreia s-a semnat acordul de parteneriat între Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea şi Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universității din Oradea, prin reprezentanţii desemnaţi, d-l director prof. dr. Ruben FILIMON şi d-na prodecan conf. univ. dr. Maria-Madela ABRUDAN.

Obiectivele acordului de parteneriat sunt cunoaşterea şi comunicarea între părţi, furnizarea de sprijin reciproc, utilizarea și valorificarea în comun a unor resurse, desfăşurarea unor activităţi în comun și desfăşurarea unor proiecte în parteneriat.

Momentele activității au fost:
1. Prezentarea agendei activității și a invitaților de către dir. adj. Ardelean Simona;

2. Cuvântul de deschidere al d-lui prof.dr. Ruben Filimon, directorul Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea;

3. Alocuțiunea d-lui conf. univ. dr. Dorin-Cristian Coita, directorul Departamentului de Management-Marketing, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universității din Oradea;

4. Prezentarea activităților comune Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea care s-au derulat în anul școlar /universitar 2013 – 2014, semnarea acordului reprezentând e o continuare firească a activităților de colaborare desfășurate de cele 2 instituții până în prezent, dintre care amintim:

(a) În data de 4 aprilie 2014, la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” din Oradea s-a desfășurat Cercul pedagogic al profesorilor de specialitate economică din învățământul preuniversitar, unde invitați la cerc au fost reprezentanții Facultății de Științe Economice, prof. univ. dr. Elena Botezat și conf. univ. dr. Dorin-Cristian Coita, directorul Departamentului de Management-Marketing, care au împărtășit din experiența universitară în materie de planificare didactică.

(b) În săptămâna „Școala altfel”,7-12.04.2014, elevii Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul” au efectuat vizite de studiu la Facultatea de Ştiinţe Economice.

(c) În 12.04.2014, studenta Mădălina Topai studentă în anul III la Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing, a monitorizat evenimentului organizat de Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” “Job Shadow Day, parteneri pentru o zi”. Mădălina Topai, a utilizat rezultatele monitorizării ca studiu de caz la lucrarea sa de licență cu tema: „Propuneri privind îmbunătățirea marketingului evenimentelor”. Job Shadow Day este un program de succes al C. T. Mihai Viteazul: în data de 7 iunie 2012 în cadrul premierii care a avut loc la Palatul Parlamentului, programul Job Shadow Day (editia a treia) derulat la C.T.”Mihai Viteazul” Oradea de către coordonatorii locali Simona Ardelean şi Monica Teodora Runcanu a obţinut Locul 1 la categoria “Abilităţi de viaţă” în cadrul competiţiei “O activitate de succes în Săptămâna Şcoala Altfel!” concurs iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din cadrul programului “Şcoala Altfel”. Programul “Şcoala Altfel” a fost organizat în anul şcolar 2011-2012 de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru prima dată în România, în perioada 2 – 6 aprilie 2012.

(d) În 31 mai 2014, participarea la masa rotundă cu titlu „Tendințe in educația economica – Management & Marketing” organizată în cadrul celei de-a zecea ediții a conferinței EINCO 2014, cu lucrarea „Caracteristicile educației economice românești actuale la nivel preuniversitar ” prezentată de prof. Ec. Ardelean Simona-Violeta, dir adj. Colegiul Tehnic “Mihai Viteazul” Oradea.

5. Prezentarea exemplului de bună practică „ Participarea firmelor de exerciţiu la competiţia Business Plan” – prezentarea planului de afaceri de către firma de exerciţiu F.E. „Hanul lui Viteazu” S.R.L , locul I la faza judeţeană şi locul III la faza regională organizată la Cluj Napoca, echipa de prezentare fiind alcătuită din prof. coordonator Runcanu Teodora Monica şi elevii clasei a XII-a H: Csiki Norbert, Stoica Maria, Ghergheleş Corina şi Lunkui Alexandru.

6. Prezentarea activităţii desfăşurată de F.E. AsMob SRL, prima firmă de exercitiu înfiinţată în judeţul Bihor, prof. coordonator Popa Lucian, echipa de prezentare fiind alcătuită din elevii clasei a XI-a B : Fereczi Hajnalka, Bratu Sebastian, Jurj Mirel, Bozga Andrei, Somogyi Mădălina şi Chilba Denisa.

7. Prezentarea studenților Facultății de Științe Economice participanți la eveniment: Denisa Șișca, Mădălina Vereș, Paul Zaha, Andrei Toia de la specializarea ECTS, anul II, Ionuț Boldan de la Management, anul II, Raul Buboi și Szabo Jozsef de la Management- anul III, Mădălina Topai de la Managementul organizației- masterat anul I, Cristina Szerak, Ioana Vesa, Alina Mureșan și Anamaria Catona de la Afaceri Internaționale din anul II. Mulți dintre studenți sunt absolvenți ai acestui liceu.

8. Prezentarea rezultatelor studenților Facultății de Științe Economice: filmul de promovare a Facultății de Științe Economice în care au fost implicați studenții, afacerea Studbiz.net realizată de o echipă de studenți din anul III de la specializarea Management coordonată de Raul Marcel Buboi care a atras investiții de 1500 de euro din partea unor oameni de afaceri investitori, prezentată în cadrul evenimentului „Antreprenorii se cunosc din studenție” în 15 ianuarie 2015 în fața oamenilor de afaceri.

9. Semnarea „Acordului de parteneriat” de către reprezentanții celor 2 instituții.

10. Conducerea Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea – dl director Ruben Filimon și directorii adjuncți Simona Ardelean și Mihai Bacoș – mulțumește tuturor invitaților și participanților la eveniment pentru interesul manifestat față de organizarea și desfășurarea acestei activități.

Inițiatorii parteneriatului şi organizatorii evenimentului:
1. dir. adj. Ardelean Simona şi prof. ec. Runcanu Monica- şef. Catedră Turism şi alimentație, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea;
2. conf. univ. dr. Dorin-Cristian Coita, directorul Departamentului de Management-Marketing, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea

Dintre profesorii participanți:

De la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”
Dir. Adj. Mihai Bacoş
Prof. Ec. Monica Runcanu
Prof. Lucian Popa

De la Facultatea de Ştiinţe Economice
Prodecan: Conf. Univ. Dr. Madela Abrudan

De la Departamentul de Finanțe Contabilitate
Lect. Univ. Dr. Laurențiu Droj

De la Departamentul de Afaceri Internaționale
Conf. Univ. Liana Meșter

De la Departamentul De Economie
Lect. Univ. Dr. Dorin Bâc

Galerie foto