Selectie Erasmus + Student placement 2014-2015 runda 3

Selectie Erasmus + Student placement 2014-2015 runda 3

OFERTA DE BURSE ERASMUS+ – STUDENT PLACEMENT
pentru anul univ. 2014-2015

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea anunţă organizarea concursului de selecţie a candidaţilor pentru următoarele Burse ERASMUS+ STUDENT PLACEMENT din cadrul programului LLP al Uniunii Europene, pentru anul universitar 2014-2015 – tabelul atasat

*Având în vederea oportunitatea oferită prin organizarea rundei a 3-a de selecție mobilități Erasmus + pentru anul univ. 2014 – 2015, înaintea pregătirii și depunerii dosarelor recomandăm contactarea de către studenți a Biroului de Relații Internaționale al Universității din Oradea și a universităților partenere pentru alte detalii și în vederea obținerii acceptului pentru efectuarea mobilității – a se vedea site-ul FSE – Buton Relatii internationale – Mobilitati studenti/Concurs burse Erasmus 2014-2015 – Lista universitatilor partenere, link Date contact.

Legendă:

I – initial/undergraduate = studenţi înmatriculaţi în Ciclul I de studii – studii de licenţă (studenţii care în anul univ. 2014-2015 vor fi înmatriculaţi în anii II şi III), A – advanced/postgraduate = studenţii la Master înmatriculaţi în Ciclul II de studii, adică înmatriculaţi la studii Master (viitorii ani I şi II de studii Master), D – doctorate = doctoranzii înmatriculaţi în Ciclul III de studii, adică la studii de Doctorat. Codul şi denumirea domeniului de studiu – indică specializarea solicitată studentului care doreşte să aplice pentru bursa respectivă; astfel, codurile 3, 314, 314/0311 se adresează studenţilor de la toate specializările Facultăţii noastre, respectiv, de la toate masteratele noastre; codul 1015 se adresează studenţilor de la specializarea ECTS, respectiv, de la masteratul EAATIO; codurile 0414, 0413 se adresează cu prioritate studenţilor de la specializările Management şi Marketing, respectiv, de la masteratele aferente acestor domenii: AAIIIMM, MO, MCA, etc.; codul 34/041 se adresează cu prioritate studenţilor de la specializarea AI, respectiv, de la masteratul AAIIIMM,REE, codul 0414, 342/0414 se adresează cu prioritate studenţilor de la specializarea MK, respectiv, de la masteratul MCA, codul 0412 se adresează cu prioritate studenţilor de la specializarea FB, respectiv, de la masteratul FBA, codul 340/041se adresează cu prioritate studenţilor de la specializările ECTS, AI, MN, , respectiv, de la masteratele EAATIO, AAIIIMM, MO.

Perioada efectivă de desfăşurare a bursei – se va finaliza până la 30 septembrie 2015.

Conform noilor reglementări: Un student poate aplica pentru burse Erasmus + pentru o perioadă de maximum 12 luni/ciclu de studii (I,A,D).

Perioada de depunere a dosarelor pentru înscriere la concurs – runda 3 – este: 18.02.2015 – 25.02.2015 – a se vedea site-ul FSE – Buton Relatii internationale – Mobilitati studenti/Concurs burse Erasmus 2014-2015 – Documente necesare

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE – 25.02.2015, ora 16.00

Selecția va avea loc în data de 27.02.2015 ora 11 sala E118

Pentru detalii vă rugăm să consultați: site-ul FSE butonul Relații Internaționale – http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus-2014-2015/

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi de la Prodecanul responsabil cu Relaţiile Externe ale Facultăţii de Ştiinţe Economice – conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan, prin e-mail: mabrudan@uoradea.ro