Anunt - Ajutor social ocazional

Anunt – Ajutor social ocazional

ACTELE NECESARE LA DOSARUL PENTRU AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, AN UNIVERSITAR 2014-2015

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, învăţământ cu frecvenţă (studii de licenţă şi studii de masterat), se acordă 25 burse de ajutor ocazional pentru îmbrăcăminte în cuantum de 300 lei:

 • – Cerere tip (de la secretariatul facultăţii);
 • – Declaraţia de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere de către student (de la secretariatul facultăţii);
 • – Adevererinţă de student;
 • – Adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea;
 • – Adeverinţă de venit de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea;
 • – Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea (pensie de vechime în muncă, pensie de urmaş, pensie de boală, etc.);
 • – Cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.;
 • – Adeverinţă de venit de la finanţe;
 • – Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • – Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • – Adeverinţă de la Centrul de plasament (dacă este cazul);
 • – Copie după Certificatul de deces al părintelui decedat;
 • – Copie Sentinţă de divorţ (dacă este cazul);
 • -Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 • – Adeverinţă medicală de la medicul specialist, vizată de medicul universităţii;
 • – Copii după Certificatul de naştere pentru fraţi/surori preşcolari;
 • – Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Termenul de depunere a dosarelor, la Secretariatul Prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale (Rectorat, etajul III, camera 305) până la data de 30.01.2015.