Important: Nivelul maxim admis al absentelor recuperabile

Important: Nivelul maxim admis al absentelor recuperabile

A fost aprobat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi la şedinţă, procentul de 20% ca nivel maxim admis al absenţelor recuperabile la activităţile practice (de tip L și P) aferente disciplinelor din planurile de învățământ ale programelor de studiu gestionate de Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea.

În cazul în care absenţele depăşesc nivelul maxim admis, studentul/a va reface disciplina în regim cu taxă de refacere a disciplinei

HOTĂRÂRE a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 50 / 25.09.2014, adoptata în urma şedinţei extraordinare din data de 25.09.2014