Consiliul FSE

Comisiile Facultăţii de Ştiinţe Economice (PDF)

Actualizat în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice din data de 12.12.2022

Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice pentru implementarea sistemului de control managerial intern Preşedinte: Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU – Decan
Vice-preşedinţi: Prodecanii Facultăţii de Ştiinţe Economice:

Prof.univ.dr. Claudia Diana SABĂU-POPA

Conf.univ.dr. Mirabela MATEI

Membri:
 1. Directorii de departamente:

Prof.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN

Prof.univ.dr. Dorin-Paul BÂC

Prof.univ.dr. Ioan-Dan MORAR

Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER

 1. Administratorul Şef al Facultăţii de Ştiinţe Economice: ec. Ioan-Zsolt CEGHI
 2. Secretarul șef al Facultăţii de Ştiinţe Economice: ec. Florentina URS
Comisia de echivalare şi recunoaştere a studiilor la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice Preşedinte: Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU – Decan
Membri:
 1. Prodecanii Facultăţii de Ştiinţe Economice:

Prof.univ.dr. Claudia-Diana SABĂU-POPA

Conf.univ.dr. Mirabela MATEI

 1. Directorii de Departamente din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice:

Prof.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN

Prof.univ.dr. Dorin-Paul BÂC

Prof.univ.dr. Ioan-Dan MORAR

Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER

 1. Secretarul șef al Facultăţii de Ştiinţe Economice: ec. Florentina URS
Comisia de relaţii internaţionale și naționale Preşedinte: Prof.univ.dr. Alina BĂDULESU – Decan
Vicepreședinte: Prof.univ.dr. Diana SABAU – POPA- prodecan

Conf.univ.dr. Mirabela MATEI – prodecan

Membri:
 1. Directorii de Departamente:

Prof.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN

Prof.univ.dr. Dorin-Paul BÂC

Prof.univ.dr. Ioan-Dan MORAR

Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER

 1. Responsabil Erasmus: Dr. Roxana HATOS
 2. Studenţii reprezentanţi în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice: BASIUL Cristina, GAVRILUȚ Marius, POPOVICI Bianca, ȚÎNȚAȘ Luisa
Comisia Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice pentru evaluarea şi asigurarea calităţii Preşedinte: Conf.univ.dr. Mirabele MATEI -prodecan
Membri:
 1. Reprezentanți departamente:

Prof. univ. dr. Maria-Madela ABRUDAN

Prof.univ.dr. Victoria BOGDAN

Conf.univ.dr. Ioana Teodora MEȘTER

Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER

 1. Studenţii reprezentanţi în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice: BASIUL Cristina, GAVRILUȚ Marius, POPOVICI Bianca, ȚÎNȚAȘ Luisa
 2. 4 Reprezentanţi ai Consiliului Consultativ al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice
Consiliul Calității al Facultăţii de Ştiinţe Economice (CQ-UOFSE) Preşedinte: Conf.univ.dr. Mirabele MATEI – reprezentant al corpului profesoral
Membri:
 1. Reprezentanți departamente:

            Prof. univ. dr. Maria-Madela ABRUDAN

Prof.univ.dr. Victoria BOGDAN

Conf.univ.dr. Ioana Teodora MEȘTER

Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER

 1. Student BASIUL Cristina – reprezentant al studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice în Consiliul Facultății
 2. Un reprezentant al angajatorilor absolvenţilor Facultăţii
Comisia academică şi

pentru învăţământ a

Consiliului Facultăţii

de Ştiinţe Economice

Preşedinte: Prof.univ.dr. Claudia Diana SABĂU-POPA – prodecan
Membri:
 1. Directorii de departamente ale Facultăţii de Ştiinţe Economice:

Prof.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN

Prof.univ.dr. Dorin-Paul BÂC

Prof.univ.dr. Ioan-Dan MORAR

Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER

 1. Studentă ȚÎNȚAS Luisa – reprezentant al studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice în Consiliul Facultății
 2. Student GAVRILUȚ Marius reprezentant al studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice în Consiliul Facultății
 3. 4 Reprezentanţi ai Consiliului Consultativ al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice
Comisia pentru comunicare şi promovare instituţională Preşedinte: Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU – Decan
Membri:
 1. Prof.univ.dr. Olimpia Iuliana BAN
 2. Conf.univ.dr. Carmen SCORȚE
 3. Lect. univ. dr. Dinu Vlad SASU
 4. Lect.univ.dr. Monica SIM
 5. CS dr. Tomina SĂVEANU (CCCDD și CCEA)
 6. Responsabil site FSE: ec. Ioan-Zsolt CEGHI
 7. Studenţii reprezentanţi în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice: BASIUL Cristina, GAVRILUȚ Marius, POPOVICI Bianca, ȚÎNȚAȘ Luisa
Comisia pentru traduceri și vizibilitate internațională Preşedinte: Conf.univ.dr. Ioana HOREA
Membri: Lect.univ.dr. Cristina-Laura ABRUDAN

Lect.univ.dr. Andra-Teodora PORUMB

Lect.univ.dr. Andrea HAMBURG

Lect.univ.dr. Anamaria-Mirabela POP

Lect.univ.dr. Monica-Ariana SIM

Lect.univ.dr. Rodica BOGDAN

Lect.univ.dr. Felicia CONSTANTIN

Lect.univ.dr. Adina SĂCARĂ-ONIŢA

Consiliul Cercetării Preşedinte: Conf.univ.dr. Mirabela MATEI – prodecan
Membri: Reprezentanți departamente/structuri:

Prof.univ.dr.habil. Daniel BĂDULESCU (SDSE)

Prof.univ.dr. Olimpia Iuliana BAN

Prof.univ.dr. Marcel BOLOȘ

Conf.univ.dr. Ioana-Claudia HOREA

Lect. univ. dr. Adela Laura POPA

CS Dr. Tomina SĂVEANU (CCCDD)

Student GAVRILUȚ Marius – reprezentant al studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice în Consiliul Facultății

Comisia pentru probleme sociale şi studenţi a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice Preşedinte: Conf.univ.dr. Mirabela MATEI – prodecan
Membri: Conf.univ.dr. Nicoleta-Georgeta BUGNAR–

Conf.univ.dr. Adrian Gheorghe FLOREA

Conf.univ.dr. Laurentiu DROJ

Lect. univ. dr. Remus Dorel ROȘCA

Student BASIUL Cristina- membru CF

Student GAVRILUȚ Marius – membru CF

Student POPOVICI Bianca- membru CF

Student ȚÎNȚAȘ Luisa- membru CF

Student BALOG Filip Beniamin- membru SUO

Secretarul Şef al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Florentina URS

Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor, la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice Preşedinte: Conf.univ.dr. Mirabela MATEI – prodecan
Membri: Secretarul Şef al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Florentina URS

Student BASIUL Cristina- membru CF

Student GAVRILUȚ Marius – membru CF

Student POPOVICI Bianca- membru CF

Student ȚÎNȚAȘ Luisa- membru CF

Student BALOG Filip Beniamin- membru SUO

 

Invitat: Reprezentant asociații studentențești

Comisia de Cazare în căminele Universității din Oradea Preşedinte: Conf.univ.dr. Mirabela MATEI – prodecan
Membri: Secretarul Şef al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Florentina URS

Student BASIUL Cristina- membru CF

Student GAVRILUȚ Marius – membru CF

Student POPOVICI Bianca- membru CF

Student ȚÎNȚAȘ Luisa- membru CF

Student BALOG Filip Beniamin- membru SUO

Reprezentant asociații studentențești

Comisia de analiză a situaţiei studenţilor la nivelul Facultăţii de Știinţe Economice pentru ierarhizarea studenţilor care beneficiază de locuri bugetate Preşedinte: Conf.univ.dr. Mirabela MATEI – prodecan
Membri: Secretarul Şef al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Florentina URS

Student BASIUL Cristina- membru CF

Student GAVRILUȚ Marius – membru CF

Student POPOVICI Bianca- membru CF

Student ȚÎNȚAȘ Luisa- membru CF

Student BALOG Filip Beniamin- membru SUO

 

Invitat: Reprezentant asociații studentențești

Comisia de analiză a debitelor rezultate din exmatriculare, la data încheierii anului universitar la nivelul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu Procedura de sistem privind fundamentarea încasarea și evidenta taxelor aferente procesului de învățământ Preşedinte: Conf.univ.dr. Mirabela MATEI – prodecan
Membri:
 1. Reprezentanți departamente:

Prof.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN

Prof.univ.dr. Dorin Paul BÂC

Conf.univ.dr. Liana MEȘTER

Conf.univ.dr. Dorina POPA

 1. Secretar şef facultate Florentina URS
 2. Reprezentant de la Departamentul Financiar Contabil