Admitere 2015 – Studii universitare de master

ADMITERE SEPTEMBRIE 2015

Lista finală a candidaților declarați admiși Sesiunea iulie, septembrie 2015

 

Imagine-pt-rezultate-FINALE-admitere-septembrie-2015

Rezultatele finale ale concursului de Admitere – septembrie 2015 

Rezultatele finale ale concursului de Admitere – septembrie 2015 – studii universitare de masterat – forma de învățământ IF – lista pe specializări

Rezultatele finale ale concursului de Admitere – septembrie 2015 – studii universitare de masterat – forma de învățământ IF – lista alfabetică

Rezultatele provizorii ale concursului de Admitere – septembrie 2015 

Rezultatele provizorii ale concursului de Admitere – septembrie 2015 – studii universitare de masterat – forma de învățământ IF – lista pe specializări

Rezultatele provizorii ale concursului de Admitere – septembrie 2015 – studii universitare de masterat – forma de învățământ IF – lista alfabetică

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2015:

 • 7 – 16 Septembrie 2015 – înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea);
 • 16 Septembrie 2015 – afişarea rezultatelor provizorii;
 • 17 Septembrie 2015, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);
 • 17 Septembrie 2015 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!
 • 18 – 22 Septembrie 2015 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
  • Achitarea taxei de înmatriculare(100 RON) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);
  • Plata taxei de şcolarizarela casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programe de studii cu predare în limba română: 1000 RON) şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2015;
  • Completarea și depunerea cererii de înmatricularela Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004) și semnarea Contractului de studii universitare.
 • 23 Septembrie 2015 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Locuri disponibile pentru concursul de Admitere la MASTER – Sesiunea SEPTEMBRIE 2015


ADMITERE IULIE 2015

Imagine pt rezultate FINALE admitere 2015

Rezultatele finale ale concursului de Admitere – iulie 2015 

Rezultatele finale ale concursului de Admitere – iulie 2015 – studii universitare de masterat – forma de învățământ IF – lista pe specializări

Rezultatele finale ale concursului de Admitere – iulie 2015 – studii universitare de masterat – forma de învățământ IF – lista alfabetică

Rezultatele provizorii ale concursului de Admitere – iulie 2015 

Rezultatele provizorii ale concursului de Admitere – iulie 2015 – studii universitare de masterat – forma de învățământ IF – lista pe specializări

Rezultatele provizorii ale concursului de Admitere – iulie 2015 – studii universitare de masterat – forma de învățământ IF – lista alfabetică

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Iulie 2015:

13 – 23 iulie 2015 – înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea);

23 iulie 2015, ora 1700, sala F006 – dacă este cazul, proba de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis / respins – numai pentru candidații care optează pentru programele de studii universitare de master cu predare în limba engleză;

24 iulie 2015 – afişarea rezultatelor provizorii;

27 iulie 2015, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);

27 iulie 2015 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!

28 – 30 iulie 2015 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

 1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);
 2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programe de studii cu predare în limba română: 1000 RON) şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2015;
 3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004) și semnarea Contractului de studii universitare.

31 iulie 2015 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Cifra de școlarizare pentru studii universitare de Master

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea–tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate, notele obținute la probele examenului de licență și media generală a examenului de licenţă, precum şi faptul că nu a fost eliberată diploma de licenţă (în cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2015);
 2. Foaia matricolă/suplimentul la diplomă, în original sau copie legalizată ;
 3. Diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată
 4. Foaia matricolă liceu în original sau copie legalizată
 5. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în limba engleză), în copie legalizată, dacă este cazul – a se vedea Anexa 1 la prezenta metodologie);
 6. Certificatul de naştere în copie legalizată;
 7. Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
 8. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 9. 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la pograme de studii cu predare în limba engleză;
 10. Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
 11. Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Informații utile

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.