Admitere 2015 – Studii universitare de licenta

ADMITERE SEPTEMBRIE 2015

Lista finală a candidaților declarați admiși Sesiunea iulie, septembrie 2015

Imagine-pt-rezultate-FINALE-admitere-septembrie-2015

Rezultatele finale ale concursului de Admitere – septembrie 2015

Rezultatele finale ale concursului de Admitere – septembrie 2015 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista pe specializări

Rezultatele finale ale concursului de Admitere – septembrie 2015 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista alfabetică

Rezultate provizorii ale concursului de Admitere – septembrie 2015

Rezultate provizorii ale concursului de Admitere – septembrie 2015 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista pe specializări

Rezultate provizorii ale concursului de Admitere – septembrie 2015 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista alfabetică

Rezultatele testului de Limba Engleza pentru specializarea Afaceri Internationale (in limba engleza) / Results of the English Language Test for Internation Business programme

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2015:

 • 7 – 14 Septembrie 2015 – înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat ”admis”, se va folosi pe parcursul studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea);
 • 14 Septembrie 2015, ora 1700, sala F003 – dacă este cazul, proba de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis / respins – numai pentru candidații care optează INCLUSIV pentru programul de studii universitare de licență Afaceri internaționale (în limba engleză); Testul de limba engleză pentru candidaţii înscrişi la admitere, sesiunea SEPTEMBRIE 2015, are loc în data de 14 Septembrie 2015, la ora 17.00, la Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Oradea, str. Universității, nr. 1, clădire Corp F, sala F003. Model pentru testul de limba engleza găsiți la link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/test-engleza.pdf. / The English language test for the candidates enrolled for the JULY 2015 admission session takes place on the 14 September 2015 , at 17.00 o’clock, at the Faculty of Economic Sciences, Universitatii, no 1, building F, room F003. Model for the TEST IN ENGLISH for the admission to the study programme International Business (in English) – http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/test-engleza.pdf.
 • 15 Septembrie 2015 – afişarea rezultatelor provizorii;
 • 16 Septembrie 2015, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);
 • 16 Septembrie 2015 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!
 • 17 – 21 Septembrie 2015 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
  • Achitarea taxei de înmatriculare(100 RON) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);
  • Plata taxei de şcolarizarela casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 RON; pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programul de studii/specializarea cu predare în limba engleză – Afaceri internaționale în limba engleză1200 RON) şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2015;
  • Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004) și semnarea Contractului de studii universitare.
 • 21 Septembrie 2015 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Locuri disponibile pentru concursul de Admitere – Sesiunea SEPTEMBRIE 2015


ADMITERE IULIE 2015

Imagine pt rezultate FINALE admitere 2015

Rezultatele finale ale concursului de Admitere – iulie 2015

Rezultatele finale ale concursului de Admitere – iulie 2015 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista pe specializări

Rezultatele finale ale concursului de Admitere – iulie 2015 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista alfabetică

Rezultate provizorii ale concursului de Admitere – iulie 2015

Rezultate provizorii ale concursului de Admitere – iulie 2015 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista pe specializări

Rezultate provizorii ale concursului de Admitere – iulie 2015 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista alfabetică

Rezultatele testului de Limba Engleza pentru specializarea Afaceri Internationale (in limba engleza) / Results of the English Language Test for Internation Business programme

ANUNȚ IMPORTANT!

Testul de limba engleză pentru candidaţii înscrişi la admitere, sesiunea IULIE 2015, are loc în data de 23 iulie 2015, la ora 17.00, la Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Oradea, str. Universității, nr. 1, clădire Corp F, sala F003. Detalii la ADMITERE 2015 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Model pentru testul de limba engleza găsiți la link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/test-engleza.pdf

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!

The English language test for the candidates enrolled for the JULY 2015 admission session takes place on the 23 July 2015 , at 17.00 o’clock, at the Faculty of Economic Sciences, Universitatii, no 1, building F, room F003. Details at ADMITERE 2015 – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Model for TEST IN ENGLISH for the admission to the study programme International Business (in English) – http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/05/test-engleza.pdf

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Iulie 2015:

13 – 23 iulie 2015 – înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea);

23 iulie 2015, ora 1700, sala F003 – dacă este cazul, proba de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis / respins – numai pentru candidații care optează pentru programul de studii universitare de licență Afaceri internaționale (în limba engleză);

24 iulie 2015 – afişarea rezultatelor provizorii;

27 iulie 2015, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);

27 iulie 2015 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!

28 – 30 iulie 2015 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

 1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);
 2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 RON; pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programul de studii/specializarea cu predare în limba engleză – Afaceri internaționale în limba engleză: 1200 RON) şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2015;
 3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004) și semnarea Contractului de studii universitare.

31 iulie 2015 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Cifra de școlarizare pentru studii universitare de licență – învățământ cu frecvență
Cifra de școlarizare pentru studii universitare de licență – învățământ la distanță

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2015, adeverinţă care menţionează media generală și notele de la probele examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat ;
 2. Certificatul de naştere în copie legalizată ;
 3. Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
 4. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză în copie legalizată (în cazul înscrierii la programul de studii universitare de licență Afaceri internaționale (în limba engleză), dacă este cazul – a se vedea Anexa 1 la prezenta metodologie);
 5. Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 6. 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la programe de studii/ specializări care susţin probe eliminatorii și/sau examen de admitere cu probe de concurs;
 7. Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;
 8. Chitanţă de achitare a taxei de înscriere (150 RON).

Informații utile

2 Responses

 1. Test de limba engleză – Admitere 2015
  Test de limba engleză – Admitere 2015 / 7-23-2015 / ·

  […] Admitere 2015 – Studii universitare de licenta […]

 2. Anunțuri / Știri / Noutăți Info studenţi
  Anunțuri / Știri / Noutăți Info studenţi / 8-3-2015 / ·

  […] Admitere 2015 – Studii universitare de licenta […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.