Criterii de admitere la studii universitare de masterat – Admiterea 2013

Se pot înscrie la concursul de admitere, în ciclul II – studii universitare de masterat – cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia, indiferent de numărul de ani de studii, instituţia şi anul în care candidatul a obţinut diploma de licenţă sau echivalentul acesteia, cât şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

 

Criteriile de admitere la fiecare program de masterat sunt stabilite de Consiliul facultăţii în ședința din 06.02.2013, după cum urmează:

 

Domeniul de studiu

Specializarea

Nr. credite şi durata şcolariz.

Cifra de şcolarizare

Criterii de admitere

Administrarea afacerilor

Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii (EAATIO)

120 credite

2 ani/cu frecvenţă

50

Media generală de admitere = Media generală a examenului de licenţă (100%) 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

– 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

– 3. media generală la examenul de Bacalaureat

– 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu.

Administrarea afacerilor regionale (AAR)

120 credite

2 ani/cu frecvenţă

50

Media generală de admitere = Media generală a examenului de licenţă (100%) 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

– 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

– 3. media generală la examenul de Bacalaureat

– 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu din domeniul fundamental Ştiinţe Economice.

Contabilitate Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor (CAGA)

120 credite

2 ani/cu frecvenţă

50

Media generală de admitere = Media generală a examenului de licenţă (100%) 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

– 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

– 3. media generală la examenul de Bacalaureat

– 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu din domeniul fundamental Ştiinţe Economice.

Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai altor domenii decât Contabilitate vor trebui să susţină în primul an de studii, examene pre-requisite la disciplinele:

 1. Contabilitate financiară II
  1. Contabilitate de gestiune
  2. Contabilitate consolidată.
Economie şi afaceri internaţionale Relaţii economice europene (REE)

120 credite

2 ani/cu frecvenţă

50

Media generală de admitere = Media generală a examenului de licenţă (100%) 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

– 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

– 3. media generală la examenul de Bacalaureat

– 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu din domeniul fundamental Ştiinţe Economice.

Administarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii (AAIIIMM)

120 credite

2 ani/cu frecvenţă

50

Media generală de admitere = Media generală a examenului de licenţă (100%) 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

– 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

– 3. media generală la examenul de Bacalaureat

– 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu.

Finanţe Finanţe, bănci, asigurări (FBA)

120 credite

2 ani/cu frecvenţă

50

Media generală de admitere = Media generală a examenului de licenţă (100%) 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

– 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

– 3. media generală la examenul de Bacalaureat

– 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu din domeniul fundamental Ştiinţe Economice.

Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai altor domenii decât Finanţe vor trebui să susţină în primul an de studii, examene pre-requisite la disciplinele:

 1. Monedă şi credit
 2. Pieţe de capital
 3. Asigurări comerciale
Management Managementul organizaţiei (MO)

120 credite

2 ani/cu frecvenţă

90

Media generală de admitere = Media generală a examenului de licenţă (100%) 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

– 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

– 3. media generală la examenul de Bacalaureat

– 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în domeniul Management sau în orice domeniu din domeniul fundamental Ştiinţe Economice

Management în sistemul de învăţământ (MSI)

120 credite

2 ani/cu frecvenţă

50

Media generală de admitere = Media generală a examenului de licenţă (100%) 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

– 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

– 3. media generală la examenul de Bacalaureat

– 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în orice domeniu

Marketing Marketing şi comunicare în afaceri (MCA)

120 credite

2 ani/cu frecvenţă

50

Media generală de admitere = Media generală a examenului de licenţă (100%) 

Criterii de departajare în caz de medii egale:

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă

– 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

– 3. media generală la examenul de Bacalaureat

– 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

 

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă cu durata studiilor de 3 ani (Bologna) şi cu durata studiilor de 4/5 ani (ante-Bologna) în domeniul Marketing sau în orice domeniu din domeniul fundamental Ştiinţe Economice

 

 

One Response

 1. Admitere 2013 – Masterat | Facultatea de Ştiinţe Economice
  Admitere 2013 – Masterat | Facultatea de Ştiinţe Economice / 6-26-2013 / ·

  […] Criterii de admitere la studii universitare de masterat […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.