Mesajul Decanului

poza Alina Badulescu decan

Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea sărbătoreşte, în anul 2016,  25 de ani de învăţământ superior economic orădean.

Anul naşterii învăţământul superior economic orădean este anul 1991, anul înfiinţării Departamentului de Ştiinţe Economice şi Juridice în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe a Universităţii din Oradea, departament care gestiona 2 specializări: Marketing şi Turism- Servicii şi un număr total de 40 de studenţi. În anul universitar 1992-1993, departamentul se transformă în Facultatea de Ştiinţe Economice şi Juridice, iar ulterior apare şi specializarea Management. Cererea foarte mare de specialişti în domeniul economic în zona de nord-vest a ţării a determinat înfiinţarea în anul universitar următor – 1993-1994, a unor noi specializări: Contabilitate şi Informatică de gestiune, Finanţe şi asigurări, Tranzacţii internaţionale. În anul 1995, Facultatea de Ştiinţe Economice devine facultate de sine-stătătoare în cadrul Universităţii din Oradea, desprinzându-se de Ştiinţele Juridice. Din anul universitar 1995-1996, studenţii au putut alege şi forma de studiu fără frecvenţă, iar din anul univ. 1999-2000, au putut opta şi pentru forma de învăţământ la distanţă.

În cei peste 25 de ani care s-au scurs de la naşterea sa, Facultatea de Ştiinţe Economice s-a dezvoltat continuu pe fundamentul celor şapte domenii de studiu (Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie, Finanţe, Management, Marketing, Relaţii economice internaţionale) a căror piatră de temelie s-a pus în perioada 1991-1994, devenind, graţie succesului absolvenţilor noştri pe piaţa muncii locală şi regională, o prestigioasă instituţie de învăţământ universitar şi continuu pentru Ştiinţe economice în regiunea de Nord-Vest a României.

De la un număr de 40 de studenţi, în anul 1991, respectiv două specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, Facultatea de Ştiinţe Economice pregăteşte astăzi peste 1200 de studenţi în cadrul a 8 programe de studiu la licență, dintre care două în limba engleză –  Administrarea afacerilor (în limba engleză) și Afaceri internaționale (în limba engleză) și 6 în limba română : Economia comerțului, turismului și serviciilor, Afaceri internaționale, Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe-bănci, Management, Marketing, 8 programme de master, dintre care 3 în limba engleză : Administrarea afacerilor (Master of Business Administration), Afaceri internaționale (International Business Administration), Management aprofundat (Advanced Management) și 8 în limba română : Administrarea afacerilor regionale, Economia și administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității, Relații economice europene, Administrarea afacerilor interne și internaționale ale IMM-urilor, Finanțe, bănci, asigurări, Contabilitatea, auditul și gestiunea afacerilor, Managementul organizației, Marketing și comunicare în afaceri, precum și un program de doctorat în domeniul Economie.

Facultatea de Ştiinţe Economice a format până în prezent aproape 10.000 economişti licenţiaţi, 4.000 absolvenți de studii aprofundate și master, precum și peste 30 doctori în Economie – v. Figura 1 şi Figura 2.

 figura1

Figura 1: Evoluţia numărului de studenţi şi absolvenţi  IF în perioada 1991 – 2015

figura2

Figura 2: Evoluţia numărului de studenţi şi absolvenţi de masterat în perioada 1991 – 2015.

Luând în considerare evoluţia numărului de studenţi, de programe de studii, a învăţământului la distanţă şi a învăţământului de masterat şi doctorat, ne mândrim că suntem cea mai dinamică facultate a Universităţii din Oradea.

Prin numeroasele proiecte de cercetare-dezvoltare şi prin de parteneriatele derulate de facultatea noastră, suntem implicaţi responsabil în dezvoltarea economică regională şi integrarea europeană a României şi reprezentăm un promotor activ al valorilor europene în cadrul comunităţii locale.

Dorim ca acest palmares academic să evolueze ascendent pentru a consolida reputaţia facultăţii şi a atinge cât mai repede exigenţele şi standardele Spaţiului European de Învăţământ Superior. Suntem conştienţi că succesul nostru şi al absolvenţilor noştri, în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană, se bazează pe dezvoltarea unor avantaje competitive. De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediul de afaceri în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale.

Facultatea de Ştiinţe Economice are misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul economic, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor. Facultatea de Ştiinţe Economice din Oradea este angajată, de peste 25 de ani, în construirea excelenţei academice, atât prin activitatea didactică, cât şi prin activitatea de cercetare ştiinţifică.